Virtuaalisen vuorovaikutuksen koulutus

Takaisin

(2 op)

​Haluatko vahvistaa osaamistasi verkossa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta? Virtuaalinen vuorovaikutus -koulutus on suunniteltu seurakuntien työntekijöille, joiden työ sisältää yhä enemmän verkossa tapahtuvaa kohtaamista, tilanteiden suunnittelua ja vetämistä.

Syys-marraskuun 2022 aikana viidessä kahden tunnin webinaarissa tutustut mm. verkkokohtaamisten moniin muotoihin ja hyödyllisiin teknologioihin, vuorovaikutteisten materiaalien suunnitteluun sekä digitaalisen kehonkielen, aktiivisen kuuntelun ja empatian merkitykseen vuorovaikutuksen ylläpitäjänä ja lisääjänä. Koulutuksessa perehdytään vuorovaikutuksen erilaisiin fasilitointitapoihin, yksilöiden kohtaamiseen sekä erilaiseen tapaan oppia.

Koulutus on osa kirkon Työ verkossa -kärkihanketta.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 22.9., 30.9., 7.10., 27.10. ja 3.11.2022 webinaari klo 10-12
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.9.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:
• osaa hahmottaa moninaiset verkkokohtaamisten tavat ja niihin liittyvät erityispiirteet
• osaa rakentaa vuorovaikutteisia virtuaalisia kohtaamisia hyödyntäen saatavilla olevaa teknologiaa
• osaa luoda vuorovaikutteisia verkkosisältöjä
• osaa rakentaa osallistavan ja vuorovaikutteisen virtuaalisen kohtaamisen
• osaa tunnistaa ja kohdata verkko-osallistujat yksilöinä
Lisätietoja: ​Kouluttaja: KM Heidi Wahl

Viisi 2 tunnin webinaaria, max 50 osallistujaa
• to 22.9.2022 klo 10-12
• pe 30.9.2022 klo 10-12
• pe 7.10.2022 klo 10-12
• to 27.10.2022 klo 10-12
• to 3.11.2022 klo 10-12

Suoritustapa: Lyhyitä välitehtäviä ja virtuaalisen vuorovaikutustilanteen (koulutus, kohtaaminen) käsikirjoitus

Webinaarien sisällöt

1. VERKKOKOHTAAMISTEN MONET MUODOT
Moduulissa käydään läpi verkkokohtaamisten erilaiset muodot ja miten ne eroavat toisistaan (esim. webcast, webinaari, virtuaalinen pienryhmäkoulutus). Lisäksi käydään lävitse, minkä asioiden varaan kaikki vuorovaikutteiset verkkokohtaamiset tulisi rakentaa ja miten mm. ryhmäkoko vaikuttaa tavoitteiden asetantaan. Moduulissa käydään myös läpi yleisimmät virheet mitä tehdään, kun halutaan suunnitella/vetää vuorovaikutteinen virtuaalinen tapahtuma ja miten ne virheet taklataan.

2. TEKNOLOGIA, ALUSTAT JA VUOROVAIKUTTEISET MATERIAALIT
Tässä moduulissa sukelletaan siihen, miten hyödyntää teknologiaa parhaiten virtuaalisten kohtaamisten mahdollistajana esim. pienryhmätyöskentelyssä. Tutustumme siihen, millaisia alustoja on, miten työkaluja kannattaa hyödyntää sekä myös siihen, millaisia ulkoisia työkaluja meillä on apuna. Lisäksi käymme läpi vuorovaikutteisten materiaalien ja oppimissisältöjen suunnittelua.

3. VUOROVAIKUTUS, KUUNTELU JA DIGITAALINEN KEHONKIELI
Digitaalisen kehonkielen merkitys vuorovaikutukseen on todella suuri. Tämä moduuli käsittelee sitä, kuinka vuorovaikutusta tapahtuu verkossa monin eri tavoin. Lisäksi käymme läpi aktiivisen kuuntelun merkityksen ja empatian eri tasot vuorovaikutuksen ylläpitäjänä ja sen lisääjänä.

4. TYÖYHTEISÖDYNAMIIKKA, VUOROVAIKUTUS JA FASILITOINTI VERKOSSA
Moduuli keskittyy siihen, että vaikka teemme työyhteisönä töitä verkossa, se ei tarkoita, että vuorovaikutuksen laadun tulisi heikentyä, vaan päinvastoin. Vuorovaikutusta voidaan fasilitoida monin eri tavoin hyödyntäen monipuolisia, erilaisia tekniikoita ja harjoitteita.

5. ERILAISET OPPIJAT JA YKSILÖIDEN KOHTAAMINEN
Moduulissa käsitellään ihmisten ja yksilöiden erilaisia tapoja oppia ja sitä, kuinka luoda yksilöllisiä kohtaamisia ja oppimispolkuja. Kokoamme myös yhteen sen, mitä ohjelmassa on käyty lävitse ja kuinka voimme ylläpitää yhteisöllisyyden tunnetta myös verkossa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50 € / osallistuja
Täysihoito:
Muut kustannukset:
Tiedustelut kustannuksista: soili.meklin@snellmanedu.fi
Tiedustelut sisältö: soili.meklin@snellmanedu.fi
Toteuttaja: SnellmanEDU
Yhteistyökumppanit: Kirkon tutkimus ja koulutus, Kirkkohallitus – Kirkon kasvatus ja perheasiat