Voimaa tunnetaidoista

Takaisin

(0,50 op)

​​Omien tunteiden ymmärtäminen on merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. Tunteiden vaikutukset koetaan mielen liikkeiden lisäksi fyysisellä tasolla. Osa Luojan luomista tunteista on vaikeita, epäselviä ja mutkikkaita, ja niiden kanssa selviämiseen tarvitaan tukea.

Koulutuksessa tutustutaan tunteisiin, niiden vaikutukseen ihmissuhteissa ja omassa kehossamme. Saadaan uutta intoa ja osaamista tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 14.4.-16.4.2023, Perheniemen evankelinen opisto, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa voidaan jatkaa
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja​

  • osaa tunnistaa ja toimia perustunteiden (ilo, suru, pelko ja viha) lisäksi sosiaalisten tunteiden (häpeä ja syyllisyys) kanssa ja omaa konkreettisia keinoja niiden kanssa työskentelyyn
  • osaa hyödyntää käytännöllisiä tunteiden kanssa työskentelemisen työkaluja sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Aiheina ovat viha, pelko, suru, häpeä ja syyllisyys sekä niihin liittyviä konkreettisia tunteiden käsittelykeinoja. Lisäksi käsitellään onnellisuutta, iloa ja positiivisia tunteita.

Kurssilla käsiteltäviä teemoja:

  • Tunteiden toiminta, tarkoitus ja tehtävät. Oivalluksia ja ideoita.
  • Tutustumme vihan tärkeisiin tehtäviin ja mykkyröihin, joita seuraa, jos sitä ei käsittele aikanaan.
  • Pelko ja sen kanssa elämisen helpottaminen. Apua, tukea ja konkretiaa.
  • Suru ja siihen liittyvän prosessin ymmärtäminen. Toimivia keinoja surun käsittelyyn.
  • Onnellisuuteen liittyviä luento ja tehtäviä.
  • Positiiviset tunteet. Ilon ja hyvän mielen asioita, tunteita ja tehtäviä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 148 €
Täysihoito: Täysihoitopaketti 84 €, sis. majoituksen 2 hh ja ruokailut. Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 €, sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit.
Kustannusten lisätiedot: Yhden hengen huoneesta lisämaksu 34 €
Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Tiedustelut sisältö: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Linkki kotisivulle: https://www.perheniemi.com/
Aineistoa: http://www.perheniemi.com/kurssit/
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto