Vuorovaikutusta verkossa lasten ja perheiden kanssa

Takaisin

(0,50 op)

Verkkoympäristöissäkin on tärkeä osata rakentaa hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta lasten ja perheiden kanssa. Tule oppimaan erilaisia tapoja luoda yhteyttä ja turvallista tilaa verkossa toimiessa!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 16.1., 23.1. ja 30.1.2023 klo 12-16 Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 9.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta verkkoympäristöissä toteutuvassa toiminnassa yhdessä eri-ikäisten kanssa.

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöjä ovat

  • vuorovaikutusta ja osallisuutta lisäävät sovellukset ja niiden käyttö

  • hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja edellytykset verkossa

  • turvallisen tilan periaatteet

  • lapsi ja perhe digitaalisina toimijoina.

Koulutus toteutetaan kolmen kerran (á 4 h) kokonaisuutena verkossa. Koulutus sisältää lisäksi itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä. Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta, jossa on toimiva mikrofoni ja kamera.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@step.fi, 040-7019713
Toteuttaja: STEP-koulutus