Vuorovaikutusta verkossa lasten ja perheiden kanssa

Takaisin

(0,50 op)

​Miten rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta verkkoympäristöissä lasten ja perheiden kanssa? Tutustu erilaisiin tapoihin luoda yhteyttä ja turvallista tilaa lasten ja perheiden kanssa verkossa toimiessa!

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 17.1., 24.1. ja 31.1. klo 12-16, verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta verkkoympäristöissä toteutuvassa toiminnassa yhdessä eri ikäisten kanssa

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöjä ovat

  • vuorovaikutusta ja osallisuutta lisäävät sovellukset ja niiden käyttö

  • hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja edellytykset verkossa

  • turvallisen tilan periaatteet

  • lapsi ja perhe digitaalisina toimijoina

Koulutus toteutetaan kolmen kerran (á 4 h) kokonaisuutena verkossa. Koulutus sisältää lisäksi itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä. Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta, jossa on toimiva mikrofoni ja kamera.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi, 040 701 9713 Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, 040 703 3356
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto