Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Koulutuksessa opitaan erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja yhteisöissä tapahtuvan työn vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Menetelmät tukevat yhteisöjen, niiden eri ryhmien ja yksilöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen, yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja spiritualiteetin vahvistamista. Koulutus sopii seurakunnan työntekijöille, esimerkiksi heille, jotka tekevät työtä erilaisten verkostojen kanssa, oppilaitoksissa tai työpaikoilla. Koulutus on avoin myös seurakuntien vapaaehtoisille toimijoille.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 2.- 4.11.2021 sekä 26.-27.1.2022 Kirkon talo, Eteläranta 8
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa käyttää erilaisia menetelmiä eri yhteisöissä tehtävässä työssä ja hyödyntää tietoa osana menetelmien soveltamista
– tunnistaa yhteisöllisyyden voimaannuttavat ja riskejä sisältävät ulottuvuudet
– tuntee yhteisöllisyyden hengelliset perusteet ja ymmärtää spiritualiteetin merkityksen ja mahdollisuudet yhteisötyössä
– osaa soveltaa osaamistaan yhteiskunnan ilmiöiden ja yhteisön tarpeiden pohjalta

Lisätietoja: ​Yhteisötyön erityiskoulutukseen (YTEK) kuuluu kaksi pakollista moduulia. Niistä toinen on Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko -moduuli. Toinen pakollinen moduuli on joko Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät -moduuli tai vaihtoehtoisesti Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset -moduuli.Yhteisöjen tukeminen ja vahvistaminen -moduulin voi valita myös kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi ja se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen ja kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (kotimaan henkilöstö, KTE) valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa sekä etukäteistehtäviä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä. Koulutus on avoin myös seurakuntien vapaaehtoisille toimijoille.Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja erityiskoulutuksesta evl.fi/erityiskoulutukset.
Osallistumismaksu: 180€
Täysihoito: Ei
Muut kustannukset: Matkat ja majoitukset
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja varaa itse majoituksen ja matkat koulutukseen
Tiedustelut kustannuksista: jenny.m.vainio@evl.fi 19.12.2020 saakka/ stiven.naatus@evl.fi 1.1.2021 alkaen
Tiedustelut sisältö: jenny.m.vainio@evl.fi 19.12.2020 saakka/ stiven.naatus@evl.fi 1.1.2021 alkaen
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta