Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli, YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutuksen pakollinen moduuli

Haluatko kokeilla jotakin uutta? Oletko kiinnostunut kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä uusissa ympyröissä? Pohditko, missä maailma menee? Haluatko lisätä ymmärrystäsi ihmisistä ja organisaatioista, kuulla menestystarinoiden konsepteista ja järjestö- sekä yritysmaailman toimivista salaisuuksista? Kiinnostaako kirkon työ erilaisissa yhteisöissä? Kaipaatko havahduttavaa inspiraatiota työhösi? Moduulissa työstetään yhteisöllisyyttä ja yhteisölähtöisyyttä orgnisaatioiden ja työotteen kehittämisen näkökulmasta.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 9.-12.3.2020 ja 18.-19.5.2020, Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Sähköposti ja puhelin: stiven.naatus@evl.fi, 040 688 1469
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/yhteisollinen2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi lisäksi mahdolliset ruoka-aineallergiasi
Osaamistavoitteet: Osallistuja – osaa kehittää kirkon työtä yhteisölliseksi, yhteisölähtöiseksi ja ilmiöpohjaiseksi – osaa toimia erilaisissa yhteisöissä, verkostoissa ja organisaatioissa – ymmärtää erilaisten organisaatioiden rakenteita, dynamiikkaa sekä kulttuuria ja osaa kehittää omaa työtään tämän perusteella.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 170 €
Täysihoito: Ei
Muut kustannukset: Majoitus ja matkat, mahdolliset Helsingin sisäiset matkat julkisilla liikennevälineillä
Kustannusten lisätieto: Osallistuja huolehtii itse majoituksen ja matkojen varaamisesta sekä HSL:n puhelinsovelluksen lataamisesta tai lippujen ostamisesta.
Tiedustelut: Stiven Naatus stiven.naatus@evl.fi 040 688 1469
Lisätietoja: Moduuli avaa näkökulmia yhteisöissä, kuten seurakunnissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kouluissa tai eri verkostoissa tehtävään kirkon työhön. Sen aikana kehität omaa työotettasi sekä työyhteisösi kulttuuria yhteisölliseksi ja yhteisölähtöiseksi. Osaat havainnoida ja tarkastella erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä ja kehittää kirkon työtä muuttuvassa ympäristössä. Kuulet kokemuksia yhteiskunnan eri organisaatioista sekä ajankohtaisilta toimijoilta. Samalla on mahdollisuus vahvistaa teologista osaamistasi ja kristityn identiteettiäsi. Koulutus sopii niille kirkon työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa yhteisöllistä ja yhteisölähtöistä työotettaan, ovat valmiita oppimaan uutta ja astumaan epämukavuusalueelle hyvän verkoston tukemana. Moduuli on yksi yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) pakollisia moduuleja sekä se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Sen voi myös sopien valita myös diakonian erityiskoulutuksen, kansainvälisen työn (kotimaan henkilöstö, KTE) ja kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Koulutukseen kuuluu omaa työotetta ja -ympäristöä koskevat ennakkotehtävät, luettavaa ja koulutuksen aikana sovellettavaa kirjallisuutta sekä yhteisölähtöinen kehittämistehtävä, joka tehdään kahden lähijakson välissä. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja erityiskoulutuksesta evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta