Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko

Takaisin

(5 op)
YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutus, pakollinen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Haluatko kokeilla jotakin uutta? Oletko kiinnostunut kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä uusissa ympyröissä? Pohditko, missä maailma menee? Haluatko kuulla menestystarinoiden konsepteista ja järjestö- sekä yritysmaailman toimivista salaisuuksista? Kiinnostaako kirkon työ erilaisissa yhteisöissä? Kaipaatko havahduttavaa inspiraatiota työhösi? Moduulissa työstetään yhteisöllisyyttä ja yhteisölähtöisyyttä orgnisaatioiden ja työotteen kehittämisen näkökulmasta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Starttipäivä Teams 5.9.2022, välitapaaminen 3.10. Teams, lähijaksot 19.-20.9.2022 ja 7.-8.11.2022 Kirkkohallituksessa ja finaalipäivä Teams 21.11.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi lisäksi mahdolliset ruoka-aineallergiasi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa kehittää kirkon työtä yhteisölliseksi, yhteisölähtöiseksi ja ilmiöpohjaiseksi
  • osaa toimia erilaisissa yhteisöissä, verkostoissa ja organisaatioissa
  • ymmärtää erilaisten organisaatioiden rakenteita, dynamiikkaa sekä kulttuuria ja osaa kehittää omaa työtään tämän perusteella.
Lisätietoja: ​Moduuli avaa näkökulmia yhteisöissä, kuten seurakunnissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kouluissa tai eri verkostoissa tehtävään kirkon työhön. Sen aikana kehität omaa työotettasi sekä työyhteisösi kulttuuria yhteisölliseksi ja yhteisölähtöiseksi. Osaat havainnoida ja tarkastella erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä ja kehittää kirkon työtä muuttuvassa ympäristössä. Kuulet kokemuksia yhteiskunnan eri organisaatioista sekä ajankohtaisilta toimijoilta. Samalla on mahdollisuus vahvistaa teologista osaamistasi ja kristityn identiteettiäsi.
Koulutus sopii niille kirkon työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa yhteisöllistä ja yhteisölähtöistä työotettaan, ovat valmiita oppimaan uutta ja astumaan epämukavuusalueelle hyvän verkoston tukemana. Moduuli on yksi yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) pakollisia moduuleja sekä se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Sen voi myös sopien valita myös diakonian erityiskoulutuksen, kansainvälisen työn (kotimaan henkilöstö, KTE) ja kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja erityiskoulutuksesta evl.fi/erityiskoulutukset

Koulutus toteutetaan hybrdimallina. Siihen sisältyy kaksi vuorokauden mittaista lähijaksoa, etukäteistyöskentelyä, yhteistä etätyöskentelyä ja etätyöskentelyä ryhmissä. Koulutukseen kuuluu myös kehittämistehtävän toteuttaminen. ​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180
Täysihoito: Ei
Tiedustelut kustannuksista: stiven.naatus@evl.fi p. 040 688 1469
Tiedustelut sisältö: stiven.naatus@evl.fi p. 040 688 1469
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta