Yhteisöllisyyden vahvistaminen messussa

Takaisin

​Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Koulutus toteutetaan mieluiten ryhmälle, jossa on sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia. ​Koulutuksen jälkeen seurakunta yhteisönä osaa ottaa huomioon uudet osallistujat. Erityisen hyvin koulutus sopii luottamushenkilöille, jumalanpalvelusryhmäläisille ja muille jumalanpalveluselämän vastuunkantajille yhdessä työntekijöiden kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: Ajankohdat sovitaan koulutuksen tilaavan seurakunnan kanssa.
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ottaa huomioon yhteisöllisyyden merkityksen jumalanpalveluselämässä.
Lisätietoja: Koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhteistyössä seurakunnan tai yhteisön kanssa. Yhteisöllisyyteen ja sen kehittämiseen liittyvät sisällöt ovat keskeisiä tässä koulutuksessa.
​Kouluttajina toimivat Kirkkohallituksen asiantuntijat Teija Tuukkanen (musiikki, jumalanpalvelus) ja Terhi Paananen (jumalanpalvelus, hengellinen elämä).

Koulutuksen kesto sopimuksen mukaan 3-5 päivää. Koulutusjaksojen välillä seurakunta (työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä) työskentelee sovittujen koulutukseen liittyvien kehittämisprojektien parissa. Koulutuksen suunnitteluvaiheessa keskustelleen selvitettään, mikä seurakunnan jumalanpalveluselämässä on jo nyt hyvin ja missä tarvittaisi kehittämistä. Kouluttajat toimivat kehittämisen konsultteina. Kehittämiskohteina on ollut esim. jumalanpalvelusryhmien aloittaminen, messun musiikin monipuolistaminen tai jumalanpalvelusohjeen (ent. kuorisääntö) uudistaminen.

Koulutus voidaan, ainakin osittain, järjestää myös viikonloppuna. ​

Kieli: Suomi
Muut kustannukset: Kulut seurakunnalle n. 1000 euroa. Lisäksi vierailevien asiantuntijoiden tms. palkkioita.
Tiedustelut kustannuksista: Teija Tuukkanen tai Terhi Paananen
Tiedustelut sisältö: Terhi Paanane terhi.paananen@evl.fi tai Teija Tuukkanen teija.tuukkanen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta