Yhteisömusiikin työtapoja seurakunnassa

Takaisin

(3 op)

"Sitä saa, mitä sattuu tulemaan"!

Yhteisömusiikki on sitä, että jokaisella yhteisön jäsenellä on tasa-arvoinen mahdollisuus tuoda oma panoksensa yhteiseen musisointiin omalla osaamisellaan, taidoillaan ja kyvyillään.

Koulutuksessa on käytännön toteutustapoja, yhteistä musisointia, periaatteiden soveltamista käytännön musisointitilanteissa.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Musiikki
Kohderyhmä: Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: (7.-9.2.2022). Koulutus siirtyy syksyyn, uusi ajankohta on 17.-19.10., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tunnistaa erilaisia toimintaympäristöjä sekä seurakunnan omassa toiminnassa että verkostomaisessa yhteistyössä
  • tunnistaa ryhmän musiikilliset valmiudet ja osaa ohjata ryhmää yhteisömusiikillisissa prosesseissa
  • osaa tukea ryhmää sen vahvuuksissa ryhmän omista lähtökohdista käsin.
  • osaa kokeilla, kehittää ja soveltaa omaa musiikillista osaamistaan yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Lisätietoja: Yhteisömusiikki on sitä, että jokaisella yhteisön jäsenellä on tasa-arvoinen mahdollisuus tuoda oma panoksensa yhteiseen musisointiin omalla osaamisellaan, taidoillaan ja kyvyillään.

Yhteisömusiikillisissa toteutuksissa keskeistä on yhteisön yhteinen prosessi, jossa osallistujien osallistuminen, osaaminen ja mielikuvitus ovat pääosassa. Prosessin lopputulos (esim. tietty musiikkikappale) on usein ainutkertainen. Prosessin ohjaajan tehtävä on mahdollistaa osallistujien oma luova työskentely heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Kouluttajina ovat musiikin lehtori Sanna Vuolteenaho ja musiikin asiantuntija Teija Tuukkanen.

Koulutuksen rakenne on:

  • Lähijakso 3 pv (ma-ke)
  • Kehittämistehtävä: ohjaa jokin yhteisömusiikillinen prosessi +pienryhmätapaaminen (sparraus) kevään aikana
  • Päätöstapaaminen toukokuun alku (3 h Teams), jossa esitellään kehittämistehtäviä

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: 198 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuvalle 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: teija.tuukkanen@evl.fi, ulla.tuovinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta