Yhteisövalmennus

Takaisin

(5 op)

Yhteisövalmennus tukee yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisuutta

paikallisseurakuntien toiminnassa. Valmennus kestää kaksi vuotta. Mukaan kutsutaan seurakunnasta 4–5 hengen ydintiimi, joka toimii keskeisissä vastuutehtävissä seurakunnallista yhteisöä rakennettaessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Johtaminen, Spiritualiteetti, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit
Aika ja paikka: Orientaatiopäivät työntekijöille 20.-21.1.2022, 1. jakso 22.-24.4.2022, 25.8.2022 työntekijäpäivä, 2. jakso 25.-27.11.2022, vuonna 2023 kaksi lähijaksoa, yksi työntekijäpäivä sekä kirkkoherrojen päivä. Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa soveltaa yhteisönrakentamisen perusprosesseja käytännön seurakuntaelämässä
  • osaa rakentaa yhteisön tavoittaamaan uusia ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan hengellisesti
  • osaa luoda yhdessä tiimin kanssa keskeiset toiminta-ajatukset ja periaatteet yhteisölle sekä toteuttaa niitä käytännössä
  • ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan vapaaehtoisuutta ja luovuutta ruokkivan kulttuurin ja käytänteet.
  • tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia vastuunkantajia 
Lisätietoja: ​​Yhteisönrakentaminen voi liittyä olennaisesti jumalanpalveluselämän kehittämiseen, mutta valmennus kehittää myös monenlaisia muita jäsenlähtöisiä ja yhteisöllisiä seurakunnan toimintoja. Olennaista valmennuksen toteuttamisessa on, että mukana on sekä seurakunnan työntekijä / työntekijöitä että muita vastuunkantajia.

Valmennus koostuu lähijaksoista sekä etäopiskelujakson tehtävistä. Valmennuksen ajaksi on mahdollista saada tiimille oma mentori.

Lähijaksot koostuvat luennoista, tiimikohtaisesta työskentelystä sekä vuorovaikutuksesta koko valmennusryhmän kesken. Näiden puitteissa jokainen tiimi laatii seuraavalle puolelle vuodelle oman toimintasuunnitelman, jota toteuttaa omassa seurakunnassaan. Lähijaksojen välissä tiimit toteuttavat suunnitelmaansa, tiimitapaamisissa ja toteuttavat käytännössä seurakunnan yhteisöhankkeen tavoitteita. Etäjakso sisältää myös suosituslistalta valittavaa kirjallisuutta ja verkko-opetusta.

Koulutukseen otetaan yhteensä 10 tiimiä.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Mikkelin hiippakunnan seurakunnille, mutta jos tilaa jää, niin myös muista hiippakunnista otetaan seurakuntia mukaan.

Osallistumismaksu: 375 €/jakso/tiimi. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Ensimmäinen jakso 70€ /2hh tai 90€/ 1hh. Muut jaksot/jakso: 130 €/2hh tai 165 €/1hh.
Tiedustelut kustannuksista: irma.kosonen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: ari.tahkapaa@evl.fi johanna@hengenuudistus.fi hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta, Hengen uudistus kirkossamme ry