Ympäristödiplomi meillekin!

Takaisin

Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pääseminen hankalalta?

Seurakunnan tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen ja kestävyysnäkökulman nivomiseen osaksi arjen perustyötä.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kiinteistötoimen työntekijät
Lisätietoja: ​Kirkon ilmasto- ja energiastrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suosittelee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2025. Ympäristödiplomin hakuprosessiin lähteminen voi kuitenkin eri syistä tuntua haastavalta. Tämä koulutus tukee ympäristödiplomiprosessin käynnistämistä huomioiden seurakuntien ajankohtaiset kysymykset ja paikalliset erityishaasteet. Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään Kirkkohallituksen, ympäristödiplomin käsikirjan laatijoiden, kokeneiden diplomin auditoijien, diplomin jo hankkineiden seurakuntien sekä ELY-keskusten asiantuntemusta. Sisältöjä ja lisätietoja:

  • Koulutuksessa tutustutaan uudistetun kirkon Ympäristödiplomin sisältöön ja hakuprosessiin (mm. katselmustaulukko, pisteytys ja auditointi), saadaan vastauksia konkreettisiin askarruttaviin kysymyksiin ja tehdään näkyväksi seurakunnassa jo tehtyä työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi.
  • Koulutus voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisenä tai monimuotoisesti, verkkoympäristöä hyödyntäen.
  • Koulutus voidaan toteuttaa myös useammalle seurakunnalle yhdessä, esim. Rovastikunnallisesti
  • Sisällöt ja toteutustavat tarkennetaan yhdessä seurakunnan kanssa

Koulutukseen voidaan liittää jatkotyöskentelyä siihen asti, että kirkon ympäristödiplomi on saatu ja seurakunnan ympäristötyön toimintamuodot saatu vakiinnutettua

Tiedustelut kustannuksista: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Toteuttaja: STEP-koulutus