Ympäristödiplomi-startti

Takaisin

Onko seurakuntanne tavoitteena saada kirkon ympäristödiplomi? Haluatteko vahvistaa ympäristötyötä ja olla uskottava kestävän tulevaisuuden rakentaja? Tuntuuko alkuun pääseminen haastavalta?

Tämä koulutus tarjoaa konkreettista apua, tukea ja neuvoja ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen ja sen nivomiseksi osaksi seurakunnan perustyötä.

Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Viestintätehtävissä toimivat
Lisätietoja: ​Kirkon ilmasto- ja energiastrategian Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuonna 2025. Tämä koulutus tähtää ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen huomioiden seurakunnan erityiskysymykset ja omat tavoitteet. Sisältöjä ja lisätietoja:

  • Koulutuksessa tutustutaan uudistetun kirkon Ympäristödiplomin sisältöön ja hakuprosessiin (mm. arviointitaulukko, pisteytys ja auditointi) ja saadaan vastauksia konkreettisiin askarruttaviin kysymyksiin.
  • Koulutus voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisenä tai monimuotoisesti, verkkoympäristöä hyödyntäen.
  • Koulutus voidaan toteuttaa myös useammalle seurakunnalle yhdessä, esim. rovastikunnallisesti
  • Koulutukseen voidaan liittää jatkotyöskentelyä siihen asti, että Ympäristödiplomi on saatu ja seurakunnan ympäristötyön toimintamuodot saatu vakiinnutettua

Tiedustelut kustannuksista: jari.visto@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: jari.visto@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto