Askelia kestävyyteen – tulevaisuuden tekijän ABC

Takaisin

(3 op)

Miten vahvistaa kestävän tulevaisuuden ja toivon näköaloja työssä ja työyhteisössä? Kaipaatko tutkimustietoon perustuvaa kokonaiskuvaa maailmasta ja uusia näkökulmia jäsentämään ajatteluasi ja toimintaasi? Haluatko rakentaa kestävämpää tulevaisuutta erityisesti yhteisöjen tasolla ja yhdessä toisten kanssa?

Tässä koulutuksessa kestävyyden kysymyksiä lähestytään tiedon, tunteiden ja toivoa vahvistavan toiminnan näkökulmista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Aloitus to 18.1.2024 klo 14-16, oppimistehtävien palautus viimeistään 30.4.2024. Verkkototeutus Teams-alustalla ja STEP-koulutuksen Pinja-oppimisympäristössä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa hyödyntää työssään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • tunnistaa tunteiden, osallisuuden ja maailmankatsomuksen merkityksen kestävän tulevaisuuden yhteisöllisessä rakentamisessa.
 • osaa toimia vaikuttavasti kestävän tulevaisuuden rakentajana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: ​Koulutus on suunniteltu erityisesti seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien tarpeisiin, oman työn kehittämiseen käytännössä. Yhteinen alkutapaaminen Teams-alustalla on to 18.1.2024 klo 14-16. Sen jälkeen verkkokoulutus suoritetaan itsenäisesti oppimisalustalla. Kaikki verkkoluennot tallennetaan. Tehtävien viimeinen palautuspäivä 30.4.2024. Koulutus rakentuu kolmen teeman ympärille: Tieto, Tunne ja Toiminta: Tieto

 • Maailma, jossa elämme: toimintaympäristömme iso kuva tuoreen tutkimustiedon pohjalta: haasteita ja mahdollisuuksia.
 • Polunpäitä kestävämpään tulevaisuuteen: kestävästä kehityksestä ekososiaaliseen sivistykseen ja kohtuutalouteen
 • Kate Raworthin donitsimalli kestävyystyön viitekehyksenä seurakunnassa ja järjestössä
 • Pieni kurkistus kristillisen ekoteologian ja ympäristövastuun perusteisiin

Tunne

 • Miten säilytän ja ylläpidän toivoa globaalin kestävyyskriisin maailmassa?
 • Miten voin tukea omaa ja kohtaamieni ihmisten toimintakykyä ja realistista toivoa?
 • Ympäristötunteet ja niiden rakentava kohtaaminen.
 • Miten viestinnän psykologiset lainalaisuudet kannattaa huomioida pyrittäessä edistämään kestävää tulevaisuutta?

Toivo ja toiminta

 • Miten pieni ihminen voi vaikuttaa isoihin rakenteisiin?
 • Miten voin toimia omassa työssäni ja lähiyhteisössäni, yhdessä toisten kanssa, kestävän tulevaisuuden rakentajana ja toivon ylläpitäjänä?
 • Vaikuttavan ympäristökasvatuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteita ja hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Verkkokoulutuksessa on sekä kaikille yhteisiä sisältöjä että mahdollisuus soveltaa opittua omaan toimintaympäristöön, oman asiakasryhmän, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa yhdessä kokeillen ja kehittäen. Asiantuntijaluentojen ja kirjallisuuden lisäksi materiaaleissa on käytännön esimerkkejä hyvistä ja toimivista malleista. Opiskelutavat:

 • Verkkoluentojen ja videotallenteiden katsominen ja osallistuminen niihin liittyviin mahdollisiin verkkokeskusteluihin oppimisalustalla
 • Itsenäinen perehtyminen oppimisalustalle linkitettyyn kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin
 • Omaan työhön liittyvä pieni kokeilu tai oppimistehtävä, jossa hyödynnetään verkkokoulutuksessa opittua
 • Opitun reflektointi kattavassa oppimispäiväkirjassa tai esseessä.

Koulutuksen oppimisalustana toimii STEP-koulutuksen Pinja-oppimisympäristö, joka aukeaa opiskelijoille tammikuun alussa 2024. Koulutus toteutuu saman sisältöisenä myös syksyllä 2024 .

Osallistumismaksu: 150 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto STEP-opintokeskus jari.visto@step.fi +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230503135839KO001444