Bibliodraamaohjaajakoulutus

Takaisin

(20 op)

​Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä. ​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 18.-20.9.2024, 2. jakso 18.-20.11.2024, 3. jakso 15.-17.1.2025, 4. jakso 17.-19.3.2025, 5. jakso 14.-16.5.2025, 6. Jakso 18.-20.8.2025, 7. jakso 22.-24.10.2025 ja 8. jakso 8.-10.12.2025 STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa ohjata itsenäisesti erilaisia bibliodraamatyöskentelyjä
  • osaa soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään
  • osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään
  • tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöjä:

  • Opetusharjoittelu ja teoriaopetus lähijaksoilla.
  • Ryhmäprosessin, ohjaajan osaroolien, ohjaustaitojen ja etiikan sekä oman henkilökohtaisen kasvun merkityksen tarkastelu ja näiden merkityksen ymmärtäminen bibliodraaman ohjaamisessa.
  • Bibliodraamamenetelmien, kehotyöskentelyn, kuvallisen ilmaisun ja eksegetiikan hyödyntäminen työskentelyissä̈.
  • Tutustuminen alan kirjallisuuteen ja etätehtävät lähijaksojen väleissä.
  • Ohjausharjoittelu ja loppuraportti omassa työssä̈ toteutetusta bibliodraamatyöskentelystä.

Osallistujalla tulee olla kokemusta bibliodraamaryhmään osallistumisesta ja riittävä raamattutiedon tuntemus tai sitoutuminen näiden hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa. Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat n. 1,5 vuoden ajalle. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta sekä harjoittelua. Ohjausharjoittelua on sekä lähiopiskelujaksoilla että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Lähijaksoilla harjoitteluun sisältyy kouluttajien antama työnohjaus. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.
​Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com tai Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi

Muut koulutukseen liittyvät asiat: Satu Reinikainen satu.reinikainen@step.fi

Osallistumismaksu: 1150 €
Täysihoito: 1784 €/1hh tai 1504 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Yhden jakson täysihoitohinnat: 223 €/1hh tai 188 €/2hh. Hinnat eriteltyinä: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh. 
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com tai Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230515091725KO001544