Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa

Takaisin

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutus, pakollinen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Tule tutkimaan mitä diakonia tarkoittaa polarisoituneessa yhteiskunnassa. Mikä on kirkon ja diakonian rooli yhteiskunnallisessa keskusteluissa ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa?

Koulutuksen tavoitteena on harjaantua tarkastelemaan yhteiskunnan muutoksia ja niiden vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöiden elämään. Miten diakonia edistää hyvää elämää, oikeudenmukaisuuden toteutumista ja ihmisarvoa. Koulutuksessa tarkastellaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien muutoksia ja muutosten synnyttämiä haasteita ja mahdollisuuksia kirkon diakonialle, jonka verkostot ulottuvat viranomaisista kansalaisyhteiskunnan moninaisiin toimijoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Muut
Aika ja paikka: 22.8. Teams, 18.9. Teams, 8.-10.10. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja 12.11.2024 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksessa on tilaa, voit ilmoittautua sähköpostilla koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa jäsentää ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia yksilön ja yhteisön elämään
  • osaa tunnistaa diakoniatyötä koskevat haasteet ja muutostarpeet sekä kehittää toimintaa erilaisissa verkostoissa
  • osaa arvioida seurakunnan työtä ja yhteiskunnan toimintaa hyvän elämän, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon näkökulmasta

Lisätietoja: ​​Koulutus rakentuu kolmesta koulutuspäivästä Teamsissa ja kolmen päivän lähijaksosta Kirkon koulutuskeskuksessa. Teamsia käytetään myös pienryhmien kokoontumisessa.

Koulutus on Diakonian erityiskoulutuksen (DEK) pakollinen moduuli ja kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Kansainvälisen työn erityiskoulutukseen / kotimaan henkilöstö ja Yhteisötyön erityiskoulutukseen. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: 261 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 86 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus