Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa

Takaisin

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutus, pakollinen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Koulutuksessa käsitellään yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutoksia ja diakoniaa tässä ajassa. Tarkastelun aiheina ovat yhteiskunnan palvelujärjestelän kehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja toiminnan muutos, syrjäytyminen ja osallisuus. Vuonna 2022 moduulin painopisteitä ovat erityisesti rohkeat kokeilut kohti seurakuntalaislähtöistä kirkkoa, digiosallisuutta, sote-kumppanuutta ja kestävää diakoniaa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: 8.2. Teams, 28.-30.3. Kirkon koulutuskeskus Järvenpää ja 22.-23.9.2022 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa jäsentää ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia yksilön ja yhteisön elämään
  • osaa hahmottaa seurakuntaa ja diakoniatyötä koskevan tehtävän edistää hyvää elämää, ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta
  • osaa tunnistaa diakoniatyötä koskevat haasteet ja muutostarpeet sekä kehittää toimintaa erilaisissa verkostoissa
Lisätietoja: ​​Koulutus rakentuu kolmesta yhteisestä koulutuspäivästä teamsissa ja kolmen päivän lähijaksossta Kirkon koulutuskeskuksessa. Teamsia käytetään myös pienryhmien työskentelypaikkana.

Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa on Diakonian erityiskoulutuksen (25 op) toinen pakollinen moduuli. Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK, 25 op) valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn erityiskoulutukseen kotimaan henkilöstölle (KTE, 25 op) ja yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK, 25 op) valinnaiseksi moduuliksi.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 198 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus