Eksegetiikan perusteet

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 11.3.-6.5.2024, verkko-opetus
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.3.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: ​Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
  • kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita ja tunnistaa näiden monimuotoisuuden
  • osaa selittää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua
  • osaa tarkastella Raamattuun liittyviä kysymyksiä kriittisesti ja järjestelmällisesti
  • pystyy osallistumaan aktiivisesti Raamattua käsittelevään keskusteluun

Lisätietoja: ​​Opintojaksossa käsitellään Raamatun tekstien sisältöä ja syntyä muinaisen Lähi-idän ja myöhäisantiikin kulttuurisessa kontekstissa sekä tutustutaan Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituskokonaisuuksien muotoutumiseen sekä raamatuntutkimuksen keskeisiin kysymyksiin.Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.
Kurssi on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja (30 op).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-b26c044d-4591-47de-8994-ba611d852c9f
Toteuttaja: Helsingin yliopisto