Enemmän irti jumalanpalveluksesta!

Takaisin

(5 op)

​Kirkon työntekijä on usein seurakunnan hengellisen elämän ja jumalanpalveluselämän kasvot. Nykypäivän monien muutosten keskellä rohkeus toteuttaa työtään luovasti ja aidosti yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa on rakentava keino vahvistaa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja hengellistä perustehtävää. Tule mukaan työparin kanssa tai yksin!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Musiikki, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 2.5. klo 13-15 Teams, 21.-24.5. ja 28.-30.10.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 23.2.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa reflektoida omaa hengellisyyttään, sen lähtökohtia, kehitystä ja painopisteitä suhteessa jumalanpalveluselämän eri osa-alueisiin
  • osaa toimia läsnäolevasti ja huomioida erilaiset ihmisryhmät jumalanpalveluksissa
  • osaa toteuttaa rohkeasti omaa näkyään yhteistyössä toisten kanssa
  • osaa toteuttaa jumalanpalveluksia ja hartauksia tilanne-, yhteisö- ja sisältölähtöisesti
  • tietää jumalanpalveluskasvatuksen periaatteet ja osaa soveltaa kristillisen spiritualiteetin teemoja nykyajassa.

Lisätietoja: ​​Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, joiden välillä osallistujat tekevät työotettaan ja seurakunnan jumalanpalveluselämää vahvistavan kehittämistehtävän. Koulutukseen sisältyy tutustumista omaan hengelliseen identiteettiin, hiljaisuuden merkitykseen hartauselämässä, kirkon rukousperinteen monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, digitaalisuuteen ja jumalanpalveluskasvatukseen. Koulutus on moniammatillinen eli se on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille, joiden vastuulla eri tilanteissa on seurakunnan hartauselämä.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Koulutus on Jumalanpalveluselämän (JEK), Diakonian ((DEK), Kasvatuksen (KEK) ja Musiikin (MEK) erityiskoulutuksen valinnainen moduuli sekä Ylemmän pastoraalitutkinnon teologinen moduuli (YP/T). Moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Kansainvälisen työn (KTE ja KTEL) ja Yhteisötyön (YTEK) erityiskoulutukseen. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 175 €/jakso
Täysihoito: 261 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: henri.jarvinen@evl.fi, 0503559294
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus