Erätauko-ohjaajakoulutus

Takaisin

Miten saadaan luotua dialoginen tila yhteisen ymmärryksen lisäämiselle? Erätauko on helposti haltuun otettava menetelmä, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on mahdollista käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Koulutuksessa opit Erätauko-dialogin järjestämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Ja vahvistat osaamistasi rakentavan vuorovaikutuksen ohjaamisessa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Lisätietoja: ​Erätauko on ryhmäkeskustelumenetelmä, joka tähtää rakentavaan ja ymmärrystä lisäävään keskusteluun. Toimintamalli soveltuu monenlaisiin ryhmiin seurakuntien toiminnassa, esimerkiksi rippikouluun, keskusteluihin luottamushenkilöiden kanssa sekä työyhteisön sisäisiin keskusteluihin tilanteissa, jossa halutaan lisätä ymmärrystä jostakin teemasta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, oppimistehtäviä sekä erätauko -keskusteluharjoituksia.  Ohjaajakoulutuksen kesto on kaksi päivää. Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa suppeampana, jolloin se palvelee toimintamallin työtapojen soveltamisessa omassa työssään. Esimerkiksi Toivon dialogin hyödyntäminen seurakuntien eri työmuodoissa.
Tiedustelut kustannuksista: anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Tiedustelut sisältö: anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230512090751TI000312