Hallinnon ja talouden perehdytyspaketti kirkon uusille työntekijöille

Takaisin

(0,50 op)

​Jokainen seurakunnan uusi työntekijä omassa työssään osallistuu kirkon talouden ja hallinnon prosesseihin. Koulutus täydentää seurakunnissa tapahtuvaa perehdyttämistä ja on tarkoitettu eri tehtävissä aloittaneille uusille seurakuntien työntekijöille. Osallistumalla koulutukseen luot kattavan kuvan seurakunnissa tehtävästä työstä ja toimintaympäristöstä. Kuudesta webinaarista koostuva verkkokoulutus on maksuton.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Hautauspalvelut, Kestävä kehitys ja ympäristö, Kirkonpalvelustyö, Muu
Kohderyhmä: Uudet työntekijät, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 10.9., 11.9., 17,9., 18.9., 24.9. ja 25.9. klo 9-12 Teams-koulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.8.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: johanna.simpanen@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmään otetaan 40 ensin ilmoittautunutta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee seurakunnan toimintaympäristön ja tietää, mistä tietoa löytää, kun sitä jatkossa tarvitsee. Uudet työntekijät verkostoituvat keskenään ja voivat myöhemmin saada tukea toisiltaan.
Lisätietoja: Koulutus antaa perustietoa kirkon taloudesta, hallinnosta, hautaus- ja kiinteistötoimesta ja kulttuuriperinnöstä sekä Kirkon palvelukeskuksesta.

Koulutukseen sisältyy kuusi koulutusaamupäivää (n. klo 9–12). Koulutus järjestetään Teamsissä. ​​Koulutus täydentää osaamistasi taloushallinnosta, kirjanpidosta, Kipan palveluprosesseista, henkilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, kirkon kulttuuriperinnöstä sekä hautaustoimesta, maankäytöstä ja ympäristöasioista.

Voit osallistua joko yksittäisiin päiviin tai koko koulutussarjaan. Osallistumisen edellytyksenä on, että olet kirkon uusi työntekijä.

Koulutukseen ilmoittaudutaan. Koulutus on osallistujalle maksuton. Syksyn 2024 koulutuspäivät ovat10.09.2024 Taloushallinnon ohjeet ja tilastot, 11.09.2024 Kirjanpidon perusteet seurakuntataloudessa, 17.09.2024 Kipa -organisaatio ja palveluprosessit,18.09.2024 Henkilöstö ja hallinto, 24.09.2024 Kiinteistöt ja kulttuuriperintö, 25.09.2024 Hautaustoimi, maankäyttö ja ympäristöasiat.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Maksuton
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Muut kustannukset: maksuton
Kustannusten lisätiedot: maksuton
Tiedustelut kustannuksista: maksuton
Tiedustelut sisältö: Taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen johanna.simpanen@evl.fi ja hiippakuntasihteeri Mika Piittala mika.piittala@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Hallinto-osasto
Yhteistyökumppanit: Turun arkkihiippakunta ja Tampereen hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240507111218KO001872