Harjoittelunohjaajien valmennus

Takaisin

(1 op)

​​Haluatko kehittyä opiskelijan harjoittelunohjaajana? Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat opiskelijoiden sosiaali-, terveys-, kirkon- tai tulkkauksen alan harjoittelujaksoja työpaikoillaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​​Opiskelija:

 • ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen harjoitteluohjauksessa
 • tuntee korkeakoulun harjoitteluohjauskäytänteet
 • osaa arvioida ja reflektoida omia valmiuksiaan toimia harjoittelun ohjaajana
 • saa näkemystä ja valmiuksia harjoitteluohjauksen erilaisiin tilanteisiin muiden opiskelijoiden kokemusten kautta
 • osaa ohjata harjoittelua erilaisia menetelmiä käyttäen
 • osaa edistää harjoitteluohjauksen toimivia käytänteitä.
Lisätietoja: Koulutus tuottaa osaamista toimia ja kehittyä harjoittelunohjaajana. Teemoina ja oppimistehtävinä mm. palautteen antaminen ja vastaanottaminen, onnistuneet ja haasteelliset ohjaustilanteet, erilaiset ohjaustavat ja ohjausprosessit.​​

Ydinsisällöt:

 • palautteen merkitys harjoitteluohjauksessa
 • harjoittelunohjauskäytänteet korkeakoulussa
 • innostavat ja haastavat ohjaustilanteet
 • harjoitteluohjauksen erilaiset ohjaustavat ja -menetelmät
 • harjoitteluohjauksen toimivat käytänteet

Opintojakson suorittajan on suositeltavaa olla työelämässä työtehtävissä, joihin sisältyy (tulee sisältymään) opiskelijoiden harjoittelun ohjausta. Opinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin sisältyy verkkokeskustelua ja kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0€
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420104409KO001312