Henkilökohtaisesti ohjattu ignatiaaninen pääsiäisretriitti

Takaisin

(1,50 op)

Koulutus peruttu.
​Ignatiaaninen pääsiäisretriitti, jonka erityispiirteenä hiljaisen viikon ja pääsiäisen rikas liturgia. Retriitissä saat kokemuksen 8-päiväisen retriitin osallistujana ja koet rikkaan luterilaisen hiljaisen viikon ja pääsiäisen liturgian. Osallistuminen antaa valmiuksia ignatiaaniseen retriittiohjaajakoulutukseen hakeutumiseen ja syventää ymmärtämystä pääsiäisen ajan liturgisesta perinteestä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Perheneuvojat, Uudet työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 25.3.-1.4.2024 Vaivion kurssikeskus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruttu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa tarkastella omaa hengellisyyttään ja rukouselämäänsä ignatiaanisen perinteen kautta
  • osaa soveltaa työssään ingnatiaanisen spiritualiteetin traditiota sekä Raamatun tekstejä
  • ymmärtää syvemmin hiljaisen viikon ja pääsiäisen liturgian merkitystä jumalanpalveluselämässä
Lisätietoja: ​​Osallistujalla tulee olla kokemusta kristillisestä retriitistä kuten hiljaisuuden retriitistä, henkilökohtaisesti ohjatusta retriitistä, ignatiaanisesta retriitistä tai ignatiaanisesta arkiretriittistä. Retriitti on 8-päiväinen ignatiaanin retriitti. Retriitissä keskitytään hiljaiseen viikkoon ja pääsiäiseen liittyviin Raamatun teksteihin. Osallistuja viettää neljä rukoushetkeä päivittäin ignatiaanisen perinteen mukaisessa rukouksessa tekstien äärellä ja tapaa henkilökohtaista ohjaajaansa päivittäin. Erityispiirteenä ja lisänä tavalliseen ignatiaaniseen retriittiin on panostus ajankohdan ev.lut. liturgiaan.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 450 €
Täysihoito: 460 € (omin liinavaattein).
Tiedustelut kustannuksista: susanna.eratuli@hiljaisuudenystavat.fi
Tiedustelut sisältö: Aura Loikkanen, aloikkan@gmail.com
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Step-opintokeskus