Henkimaailman kohtaaminen seurakuntatyössä

Takaisin

(0,25 op)

​​Miten kohdata sielunhoidollisesti ihminen, joka on kokenut outoja ilmiöitä? Miten seurakunnissa kohdataan näitä tilanteita ja käsiteellään niihin liittyviä kysymyksiä? Koulutuksessa pohditaan erilaisia henkimaailmaan liittyviä ilmiöitä ja niitä kokeneiden ihmisten kohtaamisen tapoja.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 26.9.2023 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.9.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: seurakuntapalvelut@sana.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja tuntee erilaisia toimintatapoja henkimaailmaan liityvien kysymysten käsittelyssä. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti kristillisen kirkon perinnettä ja vahvistaa seurakuntaa elämään rohkeasti kristittynä myös outoja ilmiöitä kohdattaessa.
Lisätietoja: ​Sisältöjä ovat mm. varhaisten kristittyjen käytännöt, kristillinen traditio, kehittyvien kirkkojen näkökulma, tavat kohdata henkimaailma nyky-Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100
Täysihoito: Hintaan sisältyy kahvi kurssipaikassa.
Kustannusten lisätiedot: Lounas omalla kustannuksella.
Tiedustelut kustannuksista: KRS Seurakuntapalvelut, seurakuntapalvelut@sana.fi, 020 768 1650
Tiedustelut sisältö: Lea Kujanpää lea.kujanpaa@sana.fi, 0400 721 312 TT Eero Junkkaala eero.junkkaala@sro.fi, 050 583 6047
Linkki kotisivulle: https://www.kansanraamattuseura.fi
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura