Henkinen ja hengellinen tuki – sielunhoidon erityiskoulutus, Tampereen hiippakunta, Turun arkkihiippakunta

Takaisin

(30 op)

​​Luottamukselliset kohtaamiset ihmisten kanssa ja tuki elämän vaikeissa tilanteissa ovat seurakunnan työntekijän keskeisiä tehtäviä. Tämä moniammatillinen koulutus on sinulle, joka haluat syventää sekä osaamistasi että itsetuntemustasi ihmisten kohtaajana.

Koulutuksessa paneudutaan monipuolisesti sielunhoidolliseen työskentelytapaan, henkisen ja hengellisen tuen mahdollisuuksiin seurakuntatyössä.

Oman työskentelytavan vahvistaminen, tietojen ja taitojen laajentaminen ja sielunhoidollisen osaamisen syventäminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.-18.4. ja 10.-12.9.2024 Toimintakeskus AitO, Tampere sekä 3 lähijaksoa v. 2025 ja 2 lähijaksoa v. 2026
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen voidaan valita osallistujia muista hiippakunnista tai kirkollisista järjestöistä, jos paikkoja jää. Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

 • osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa
 • osaa soveltaa sielunhoidon teologiaa omassa työssään
 • osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä
 • käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa.

Lisätietoja: ​Koulutusryhmä pysyy samana koulutuksen ajan. Työskentelyyn kuuluu seitsemän kolmen päivän lähijaksoa vuosina 2024-2026.

Etäjaksoihin sisältyy itsenäistä kirjallisuuden opiskelua sekä ammatillisesti ohjattujen pienryhmien, työnohjausryhmän (20 * 1 1/2 tuntia) ja kasvuryhmän (16 * 1 1/2 tuntia) kokoontumiset. Omassa työssä opiskellaan sielunhoidollista vuorovaikutusta oppimistehtävien pohjalta koko koulutuksen ajan. Koulutukseen kuuluu sielunhoidolliseen teemaan keskittyvä kehittämistehtävä.

Vastaavina kouluttajina ovat sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä ja kouluttaja, työnohjaaja, pastori Kimmo Nieminen.

Koulutuksen valintakriteerit:

 • vähintään viiden vuoden työkokemus kirkon työssä tai muussa ihmissuhdetyössä
 • koulutustarve ja motivaatio sielunhoidon erityiskoulutukseen
 • työtilanne mahdollistaa koulutuksen suorittamisen
 • esihenkilön hyväksyntä koulutukseen hakeutumiselle edellytyksenä valinnalle
 • koulutuksen työskentelytapojen soveltuvuus hakijalle

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus asettaa hakijat järjestykseen valintaprosessin tuloksena. Valinnat tekee Kirkon tutkimus ja koulutus yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Työkokemuksesi kirkon työssä? Vuosimäärä ja tehtävät
 • Muu mahdollinen työkokemuksesi ihmissuhdetyössä?
 • Aiemmat koulutuksesi sielunhoidon tai muun auttavan kohtaamisen alalla?
 • Miksi haet sielunhoidon erityiskoulutukseen?
 • Koulutus on aikaa vievä kokonaisuus. Miten arvioit sen sopivan työsi kokonaisuuteen ja elämäntilanteeseesi?
 • Millaista keskustelua olet käynyt esihenkilösi kanssa koulutukseen hakeutumisesta? Miten esihenkilösi suhtautuu koulutuksen vaatimaan työmäärään?

Koulutusryhmään valitaan 15-16 henkilöä etukäteistehtävien ja haastattelujen pohjalta. Haastattelut pidetään 16. ja 17.1.2024 Tampereella. Kukin hakija saa tiedot etukäteistehtävistä ja omasta haastattelupäivästään (joko 16.1. tai 17.1.) sähköpostitse 12.11.2023 mennessä.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.


Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: v. 2024 340 €, v. 2025 510 €, v. 2026 340 €
Täysihoito: n. 270€/jakso, ei majoittuville ateriat n. 150/jakso. Vuosikorotukset mahdollisia.
Muut kustannukset: Matkakustannukset lähijaksoille sekä kasvuryhmien ja työnohjausryhmien tapaamisiin etäjaksoilla
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi, 050 583 9786
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta, Turun arkkihiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230510133240KO001533