Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö

Takaisin

(10 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli

​​​Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen johtamisosaamista syventävä moduuli. Se tuottaa osaamista johtamistehtävissä työskenteleville erityisesti henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin ja spiritualiteettiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille kokonaisjohtamisen ja lähijohtamisen tehtävissä työskenteleville.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Spiritualiteetti, Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 14.-16.10. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, 11.-13.12.2024 (retriitti), lisäksi 2 jaksoa v. 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.6.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmään otetaan n. 20 osallistujaa. Koulutus on suunnattu erityisesti henkilö- ja verkostojohtamista tekeville.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa jäsentää hengellisyyden merkityksen osaksi organisaatiokulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä
  • osaa havainnoida ja tunnistaa ilmiöitä ja toimintakulttuurin piirteitä, jotka vahvistavat tai heikentävät henkistä ja hengellistä työhyvinvointia,
  • osaa edistää henkistä ja hengellistä työhyvinvointia kehittävää vuorovaikutusta, ilmapiiriä sekä toimintatapoja,
  • osaa arvioida työhyvinvoinnin ja hengellisyyden yhteisvaikutuksia henkilöstössä, organisaation rakenteissa ja toimintaympäristössä,
  • osaa integroida erilaisia hengellisiä näkemyksiä yhteisen päämäärän palvelukseen ja
  • osaa kehittää työyhteisön henkistä ja hengellistä hyvinvointia

Lisätietoja: ​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää puoli vuotta ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus muodostuu syksyllä 2024 teemaan orientoivasta, keskeisiä käsitteitä ja viitekehystä ja työskentelytapoja selventävästä ensimmäisestä koulutusjaksosta ja retriittijaksosta sekä kahdesta vuodelle 2025 sijoittuvasta lähikoulutusjaksosta. Kukin jakso kestää kolme päivää ja retriittiä lukuun ottamatta ne järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä.

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähikoulutuksena ja siihen liittyy vahva painotus kytkeä oma työn arki ja koko työyhteisö mukaan toteuttamalla esim. joitakin harjoituksia ja tehtäviä toteutettavaksi käytännössä yhdessä heidän kanssaan. Osallistujien oman hengellisen hyvinvoinnin tueksi koulutukseen liittyy yksi retriittijakso sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.

Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat kehittämistehtävänä oman työnsä käytäntöön soveltuvia hengellistä ja henkistä hyvinvointia vahvistavia käytännön työskentelyitä oman työyhteisönsä kanssa. Kehittämistehtävään sisältyvistä kokeiluista laaditaan raportti, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja kirjallisuuteen sekä omiin havaintoihin perustuvan reflektion. Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kirjallisuutta:

  • Laszlo Zsnolnai and Bernadette Flanagan (eds.): The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Professions (Routledge 2020).
  • Judy Neal (ed.): Handbook of Faith and Spirituality in the Workpalce: Emergin Research and Practice (Springer 2012)
  • Marjaana Kanerva – Juha Tanska (toim.): Työ ja henki. Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin (Kirjapaja 2015).

Jaksojen välillä on mahdollisuus myös vapaavalintaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen oman johtamisroolin ja johtamistyön kehittämiseksi.

Koulutuksen järjestäjänä on Hiljaisuuden ystävät ry. Yhteistyökumppanina on kirkon tutkimus ja koulutus.

Koulutuksen vastuuhenkilöitä ovat Juha Tanska (toiminnanjohtaja Hiljaisuuden ystävät), ja Terttu Malo (johtamiskouluttaja kirkon tutkimus ja koulutus). Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat koulutuksen vastuuhenkilöt.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 220 €/lähijakso
Täysihoito: 261 €/jakso, jaksoilla 1, 3 ja 4 ateriat ilman majoitusta 86 €/jakso. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Laskutus neljässä erässä. Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenet ja yhteisöjäsenten työntekijät saavat osallistumismaksusta -5 %:n alennuksen.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi tai Susanna Erätuli, 0500 500 520
Tiedustelut sisältö: juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 0400 555 117 ja terttu.malo@evl.fi, 040 1209 043 / Kirkon tutkimus ja koulutus
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://teologia.fi/2019/02/spiritualiteetti-tyoeelaemaessae-on-suuremman-tarkoituksen-etsimistae/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Kirkon tutkimus ja koulutus, Step-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230503100119KO001426