Hyvä elämä ja arvot

Takaisin

(5 op)

Mitä on hyvä elämä ja miten vahvistaa kykyämme sekä pohtia että elää hyvää elämää niin yksilöinä kuin yhteisöissä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Muut
Aika ja paikka: 6.5.-27.5.2024 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.4.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tuntee erilaisia tapoja käsitteellistää, mitä hyvällä elämällä tarkoitetaan ja osaa arvioida niitä kriittisesti filosofisin ja yhteiskuntatieteellisin välinein
  • osaa tunnistaa ja erotella erityyppisiä arvoja eri käyttöyhteyksissä, myös itseään koskien
  • osaa reflektoida ja soveltaa monipuolisesti hyvän elämän elementtejä ja arvoja
  • rohkenee pohtia, keskustella ja suhtautua toisten näkökulmiin arvostaen, kiinnostuneena
  • osaa ottaa vastuuta sekä omasta että toisten oppimisesta.

Lisätietoja: ​Koulutuksessa tutkitaan erilaisia hyvän elämän malleja ja hyvän elämän edellytyksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta perehtymällä niiden filosofianhistorialliseen taustaan ja yhteiskuntatieteelliseen ja teologiseen keskusteluun. Hyvää elämää koskevia kysymyksiä tarkastellaan paneutumalla arvojen käsitteeseen sekä sen erilaisiin merkityksiin ja käyttöyhteyksiin. Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä eri tavoista hahmottaa ja arvottaa elämän hyvyyttä tutustumalla sekä eri filosofien, eri uskontojen kuin myös yhteiskuntatieteellisten tutkimusten tarjoamiin näköaloihin elämän arvokkuudesta, arvojen todeksi elämisestä sekä ihmisten yhteistoiminnasta. Kurssin ydinteemat hyvän elämän näkökulmasta ovat merkityksellinen elämä, hyvinvointi, ihmiskuva, arvot, myötätunto, viisaus sekä hyvyys ja pahuus. Luentojen opettajat ovat kirkkososiologiasta (vastuuopettaja) sekä systemaattisesta teologiasta. Kurssilla sovelletaan ja opiiskellaan runsaasti pohdiskellen, kirjallisesti myös itseä ja omaa elämään koskien (eli omasta yksityisestä ei tarvitse jakaa muille). Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.Koulutus on lähiopetusta Helsingissä. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2324-31a5a607-cf04-4d3e-bbc4-a426dc416961
Toteuttaja: Helsingin yliopisto