Hyvinvointiteknologia

Takaisin

(5 op)

​Hyvinvointiteknologia on monipuolinen kattaus teknologian eri käyttömahdollisuuksista niin oman kuin asiakkaidenkin hyvinvoinnin edistämiseksi. Sekä sosiaali- että terveysalan näkökulmat huomioidaan monipuolisesti kootussa aineistossa. Oiva mahdollisuus ottaa meitä koko ajan lisääntyvissä määrin ympäröivä teknologia paremmin haltuun ja hyödyksi arkea helpottamaan!Opintojakso sopii erityisen hyvin terveys- ja sosiaalialan opiskelijoille ja ammattilaisille, joilla on perustiedot Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä alan toimintakulttuurista. Myös muiden kuin sote-alan ammattilaisten suoritettavissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
– osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
– ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
– ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:

– hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä

– hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet

– hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet.

​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana. Opintojakso antaa vahvistusta digitaalisten palveluiden, materiaalien ja välineiden hyödyntämiseen osana omaa ammattitaitoa ja työnkuvaa sekä oman hyvinvoinnin tukena. Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan verkkototeutuksena määrättynä ajanjaksona, jonka aikana opiskelijan on mahdollista edetä pääosin omaan tahtiinsa. Opintojakso sisältää itsenäisten tehtävien ja materiaaliin tutustumisen lisäksi verkkokeskustelua kanssaopiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75€
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230804072343KO001590