Ilmiöistä kokeiluihin – työskentelyotteen muutos

Takaisin

(2 op)

​​Kokeilut ovat nykyaikainen tapa lähteä liikkeelle nopeasti ja testata, toimiiko jokin työskentelytapa tai idea juuri oman työn kontekstissa. Toisaalta kokeilut ovat myös tapa avartaa ja laajentaa tuttuja toimintatapoja. Tässä valmennuksessa hankit menetelmiä niin ilmiöiden tunnistamiseen, tulevaisuusajatteluun kuin käytännön kokeilujen käynnistämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa käyttää uusia menetelmiä, joiden avulla tunnistaa omaan työhönsä liittyviä ilmiöitä.Osallistuja tuntee tulevaisuusajattelun lähtökohtia.Osallistuja osaa soveltaa tulevaisuusmenetelmiä omaan työhönsä.Osallistuja pystyy käyttämään kokeilemiaan menetelmiä erilaisille ryhmille.
Lisätietoja: ​Muuttuva maailma tarjoaa meille monia kiinnostavia ilmiöitä, joista voi olla apua ja iloa seurakuntatyössä. Ajankohtaisuus ja ilmiöihin tarttuminen puhuttelee niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia. Ilmiöiden tunnistaminen yhdessä oman yhteisön kanssa, helpottaa niihin tarttumista. Toteutuksessa otetaan huomioon osallistujien oma tilanne ja suunnitellaan käytännön kokeiluja omaa toimintaa silmällä pitäen. Valmennus sisältää myös oppimistehtäviä, joissa työstetään omaan työhön liittyvää käytännön kokeilua.
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Tilauskoulutuksen kustannukseen vaikuttaa osallistujien määrä, kysy rohkeasti hintaa juuri sinun joukollesi. Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Tiedustelut sisältö: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Linkki kotisivulle: https://www.hdl.fi/ye-taitokeskus/mika-on-yhdessa-elamisen-taitokeskus/
Toteuttaja: Diakonissalaitos
Arkistointitunnus: KK20230526103439TI000321