Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

​​Onko sinulla kokemusta johtamisesta, mutta ei tutkintoa, jolla voit osoittaa oman osaamisesi? Suorita johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto osaamistasi vastaavalla tavalla ja etene suoraan näyttöön niissä tutkinnon osissa, joista sinulla on jo riittävästi osaamista. Osaamisen näytöt suunnittelet yhdessä kouluttajan ja työnantajasi kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kiinteistötoimen työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.1.2024 – 31.12.2024, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2024
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tutkintoon on jatkuva haku. Ilmoittautua voi koko koulutuksen keston aikana. Osallistuja henkilökohtaistetaan aloittamaan siitä tutkinnon osasta, joka on toteutussuunnitelmassa meneillään tai seuraavana alkamassa.
Osaamistavoitteet: ​Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

  • toimia vastuualueellaan johtamistehtävissä strategian mukaisesti
  • johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa
  • johtaa yrityksen tai vastuualueensa henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta
  • kehittää omaa toimintaansa ja osaamistaan johtajana.
Lisätietoja: ​​Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden näyttää ja dokumentein osoittaa omaa johtamisosaamistaan. Näyttöön osallistuessaan osallistuja samalla vahvistaa omia johtamistaitojaan ja saa varmuutta johtamistyöhönsä.  Tutkintoon kuuluu pakollinen tutkinnon osa johtajana toimiminen sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavien joukosta: strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen, tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen. Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman vastuuopettajasi kanssa ja samalla arvioit, missä tutkinnon osissa sinulla on riittävästi osaamista osallistuaksesi suoraan näyttöön.    Jos olet aikeissa suorittaa tutkinnon osia osallistumalla suoraan näyttöön, tutustu ensiksi huolellisesti tutkinnon perusteisiin (www. eperusteet.fi). Avaa linkki tutkinnon perusteisiin alempaa tältä sivulta kohdasta ’Linkki aineistoon tai esitteeseen’.
Voit hakeutua todentamaan johtamisosaamistasi 10.1.2024 alkaen. Näyttöjen ajankohdan suunnittelet yhdessä kouluttajien ja työnantajasi kanssa. 
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0 €
Täysihoito: 0 €
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@step.fi, p. 044 7124994 
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@step.fi  p. 040 5296615 
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/2541612
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230504095817KO001467