Johtamisen perusteet, ryhmä 1, Espoo ja Helsinki

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien Johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään papeilta, jotka aikovat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 14.2. Helsingin tuomiokapituli, 2.-3.5. Hvittorpin kurssikeskus, Kirkkonummi ja 29.8.2024 Espoon tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmotta seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: ​​Koulutuksessa käsitellään johtamisen yleisiä perusteita ja niitä johtamiseen seurakunnassa liittyviä osa-alueita, jotka ovat yhteisiä sekä lähiesimiesten että ylimmän johdon johtamistyössä.

Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:
– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio
– Hyvän johtajuuden peruspiirteet
– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:

o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteet

o Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukeminen

o Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteet

Koulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, papeille):

Kirkkoherran virkaan kelpoistavaan Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon voi osallistua vain henkilö, joka on
– suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen (tai hänelle se on luettu hyväksi muiden johtamisopintojen tms. perusteella) ja
– osallistunut Johtamisen perusteet -koulutuksen suoritettuaan
johtamispotentiaalikartoitukseen ja sen jälkeen ammatilliseen
uraohjauskeskusteluun.

Johtamisen erityiskoulutuksen aloitusvaiheen moduulit muodostuvat Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta. Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun
Muut kustannukset: Matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: jaakko.niiles@evl.fi
Toteuttaja: Espoon hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta