Johtamisen perusteet, Turku ja Tampere

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

​​Johtamisen perusteet on kirkon johtamiskoulutuksen perusvaiheen ensimmäinen osa, joka toteutuu moniammatillisesti.

Koulutus on tarkoitettu

– eri ammattiryhmissä lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimiville, tai niihin hakeutumista suunnitteleville.
– seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuville papeille (edellytys PT10 suorittaminen).

– ensisijaisesti arkkihiippakunnan ja Tampereen hpk:n seurakuntien työntekijöille. Mahdollisesti muista hiippakunnista tulevien osallistujien ilmoittautuminen keskustellaan dekaanien kesken.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Diakonit ja diakonissat, Kirkkoherranviraston työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: Orientaatiotapaaminen (Teams) 11.4.2024 klo 9-11.30. Lähikoulutuspäivät 11.-12.9.2024, Turun kristillinen opisto, Turku. Verkkokoulutuspäivä 7.11.2024 (Teams). Lähikoulutuspäivä 19.11.2024, Tampere.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella ohjaajilta 31.1.2024 saakka.
Osaamistavoitteet: ​ ​Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet,
  • hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä,
  • tutkii johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja.

Lisätietoja: ​Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:
– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio
– Hyvän johtajuuden peruspiirteet
– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteeto Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukemineno Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteetKoulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla. Johtamisen erityiskoulutuksen aloitusvaiheen moduulit muodostuvat Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta / kirkkoherrat.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250
Täysihoito: kyllä
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Hinnat sisältävät täysihoidon ja koulutuksen.
Tiedustelut kustannuksista: Mirkka Torppa, mirkka.torppa@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Mirkka Torppa, mirkka.torppa@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta