Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisöjen voimavarojen esiin saaminen. ​​Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat lähijohtaja- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään papeilta, jotka aikovat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Viestintätehtävissä toimivat, Lastenohjaajat, Kirkkoherranviraston työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 16.-17.1.2025, 2. jakso 6.-7.3.2025 Susiniemen leirikeskus, Mikkeli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja​

  • ​ tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa esimiestyössä ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: ​​Sisällöt

  • seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
  • seurakunta työnantajana ja työpaikkana
  • seurakunnan hallinnon ja talouden peruspiirteet
  • hyvän johtamisen ja esimiestyön tunnusmerkit ja edellytykset
  • vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa
  • oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio

Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 eur (sisältää molemmat jaksot)
Täysihoito: 361 eur / 2 hh sisältää molemmat jaksot, 1 hh lisämaksu 31 eur / vrk
Kustannusten lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Tiedustelut kustannuksista: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-tutkimus-ja-koulutus/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus/johtamisen-perusteet/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240415083301KO001646