Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Tämä koulutus johdatta erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuodesta 2021 alkaen papeilta, jotka aikovat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).
Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisöjen voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: I jakso 28.-29.1.2021, II jakso 11.-12.3.2021 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

– tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
– osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
– osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
– tuntee seurakunnallisessa esimiestyössä ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja:

– seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä

– seurakunta työnantajana ja työpaikkana

– seurakunnan hallinnon ja talouden peruspiirteet

– hyvän johtamisen ja esimiestyön tunnusmerkit ja edellytykset

– vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa

– oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei ole
Täysihoito: n. 220 eur sisältäen molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta