Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle – Lapua, Kuopio, Mikkeli, Oulu

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutus on suunnattu uusille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Papit
Aika ja paikka: 1. lähijakso 10.-12.4.2024, 2. lähijakso 21.-23.10.2024, 3. lähijakso 3.-5.2.2025, Rytkyn leirikeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

 • osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamiseen,
 • tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta,
 • kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia,
 • osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta,
 • kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista,
 • osaa johtaa valmentaen,
 • osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista,
 • osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja,
 • osaa johtaa projekteja ja hankkeita,
 • ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä,
 • osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle,
 • tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään, sekä
 • kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.

Lisätietoja: ​Johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu intensiivijaksoilla sekä osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus tukee seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä. Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:

 • johtaminen tänään ja tulevaisuudessa
 • hallinnollinen johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen
 • johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Yhteiskoulutus Lapuan, Kuopion, Mikkelin ja Oulun hiippakuntien osallistujille. Järjestelyvastuussa on Kuopion hiippakunta. Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (50 op) pakollinen moduuli. Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla. Koulutuksen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200,00
Täysihoito: n. 400,00 v. 2024 osalta
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050 607
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta, Mikkelin hiippakunta, Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230427104341KO001365