Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle, Turku ja Tampere

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli

Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä. Koulutukseen sisältyy orientaatiopäivä, lähijaksoja, mentorointia ja vertaisryhmätapaamisia sekä kehittämishanke ja muita etäopiskelutehtäviä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: orientaatio 29.11.23 klo 9-11; lähijakso 24.-25.1.24; etäpäivä 9.4.24 klo 9-15 Teams; lähijakso 19.-20.9.24; etäpäivä 5.11.24 klo 9-15 Teams; lähijakso 29.-31.1.25. Lähijaksojen paikat täsmenevät myöhemmin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

 • osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamisessa
 • tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta
 • kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia
 • osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta
 • kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista
 • osaa johtaa valmentaen
 • osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista
 • osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja
 • osaa johtaa projekteja ja hankkeita
 • ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä
 • osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle js
 • kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.

Näytä vähemmänLisätietoja sisällöstä ja toteutuksesta​

Lisätietoja: Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:

 • tulevaisuuden johtaminen
 • hallinnollinen johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen
 • johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Kolmen kolmipäiväisen lähijakson lisäksi koulutukseen sisältyy orientaatiopäivä, mentorointia, vertaisryhmätapaamisia sekä kehittämishanke ja muita etäopiskelutehtäviä. Koulutuksen ajankohdat ja rakenne

 • 1. orientaatio 29.11.2023 klo 9-11 Teams
 • 2. lähijakso 24.-25.1.2024
 • 3. etäpäivä 9.4.2024 klo 9-15 Teams
 • 4. lähijakso 19.-20.9.2024
 • 5. etäpäivä 5.11.2024 klo 9-15 Teams
 • 6. lähijakso 29.-31.1.2025.

Lähijaksojen paikat täsmenevät myöhemmin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutusmaksu n. 400 euroa. Lisäksi koulutukseen osallistuvia laskutetaan erikseen majoituksesta ja täysihoidosta kunkin lähijakson jälkeen.
Täysihoito: Kustannukset n. 120 euroa/lähijakso. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: mika.nokelainen@evl.fi , terhi.torma@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.nokelainen@evl.fi , terhi.torma@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230828184432KO001619