Käänteentekevien keskustelujen ohjaamisen taito. Art of Hosting -valmennus

Takaisin

(1,50 op)

​Valmennuksessa tutkitaan sitä, miten rakennetaan keskusteluja, jotka synnyttävät oivalluksia, yhteisöllistä oppimista ja yhdessä luotuja ratkaisuja. Valmennuksessa osallistujat tutustuvat Art of Hosting-ajatteluun ja menetelmiin sekä oppivat ohjaamaan merkityksellisiä keskusteluja.

– Miten ohjaan merkityksellisiä keskusteluja verkostoissa ja työyhteisössä?
– Miten vahvistan omaa ja osallistujien läsnäoloa erilaisissa työpajoissa ja kokouksissa?- Miten erilaisuuden energia tuottaa yhteistä oppimista?- Millaisia periaatteita ja konkreettisia menetelmiä tarvitaan, jotta yhteinen ajattelu ja tekeminen mahdollistuu?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Johtaminen, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 18.1.2024 klo 9-11:30 teams; 21.-22.3.2024 Sinapin leirikeskus, Turku; 18.4.2024 klo 9-11:30 teams; 16.5.2024 klo 9:30–16 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– ymmärtää Art of Hosting-toimintatavan taustalla olevia teorioita ja ajattelua
– osaa hyödyntää osallistavia menetelmiä
– ymmärtää miten sopivat menetelmät valitaan
– saa keinoja suunnitella ja ohjata merkityksellisiä keskusteluja.
Lisätietoja: ​Valmentajina Airi Raitaranta, Anssi Nurmi, Hanne von Weissenberg Valmennukseen otetaan ensisijaisesti Tampereen ja Turun hiippakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Koulutus toteutetaan 18–25 valmennettavan osallistujamäärällä. Tapaamisten välillä harjoitellaan valmennuksessa opittua.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu 195 € (majoitus, ruokailut ja materiaalit). Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On lähijaksoilla.
Muut kustannukset: Matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: airi.raitaranta@evl.fi ja hanne.vonweissenberg@evl.fi
Tiedustelut sisältö: airi.raitaranta@evl.fi ja hanne.vonweissenberg@evl.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Turun arkkihiippakunta