Kehollisuus ja liikunta seurakunnassa

Takaisin

(1 op)

Liikunta ja keholliset harjoitukset luovat uusia mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä sekä Jumala. Tule mukaan tutustumaan kristillisen liikunnan maailmaan!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kanttorit
Aika ja paikka: To 26.10.2023 ja to 23.11.2023, Verkkokoulutus klo 9–16
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 6 osallistujaa. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Kysy myös peruutuspaikkoja.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa vertaisohjata liikuntaa niin, että se on psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallista
 • osaa käytännön harjoitusten kautta erilaisia tapoja johtaa ryhmäliikuntaa
 • tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja osaa suunnitella, markkinoida ja ohjata liikuntatoimintaa seurakunnassa kohderyhmänsä mukaisesti
 • ymmärtää tiedollisesti ja asenteellisesti, miten gospel-liikunta tukee seurakuntalaisen uskoa ja kristityn identiteettiä.

Lisätietoja: ​​Koulutus koostuu kahdesta etäopiskelujaksosta (vastaa 8 h + 8 h oppimiskokonaisuutta), etukäteistehtävistä (4 h) sekä etäopiskelujaksojen välillä toteuttavasta harjoitustehtävästä omassa seurakunnassa (8h). Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä, lajikokeiluja sekä yksilötyöskentelyä.Ennakkotehtävät:
a) vapaamuotoinen kirjoitustehtävä "Minun suhteeni liikuntaan ja kehollisuuteen" sähköpostitse
b) pohjalle lukutehtävä: joko Liikuttava rukous. Kirjapaja, 2014, Liikuttava seurakunta, Kirjapaja, 2014 tai Löydä liikunnan ilo – liiku omalla tyylilläsi, Valkeakari S. ja Korkala P., Gummerus 2021.

Koulutuksen aikana tuetusti harjoitustehtävä omassa seurakunnassa: Liikuntatapahtuman suunnittelu, markkinointi, toteutus, palautteen keruu ja arviointi osana omaa työtä valitulle kohderyhmälle sen tarpeet huomioiden.Etäopetusjaksojen keskeiset sisällöt ovat:

 • Raamattu ja kehollisuus
 • Miten integroida keholliset menetelmät ja kirkkovuoden teemat omaan työhön
 • Hengellinen, psyykkinen ja fyysinen turvallisuus
 • Liikuntahetken suunnittelu kohderyhmä-lähtöisesti
 • Ideoita erilaisten liikuntahetkien toteuttamiseen
 • Virtuaalinen fasilitointi
 • Keholliset harjoitteet kokonaisvaltaisesti hoitavana menetelmänä
 • Lajikokeilut ja niiden soveltamisen arviointi
 • Liikunnallisuuden lisäämisen hyöty mielenterveydelle.

Koulutus toteutetaan etänä. Koulutuksen järjestää tanssi-liiketerapeutti, TRE-ohjaaja ja Gospel-lattarit™ -pääkouluttaja Asta Lehtimäki (Tampereen NNKY ry) sekä pastori, kouluttaja ja Gospel-lattarit™ -pääkouluttaja Virpi Nyman (KRS).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Gospel-liikuntatyön koordinaattori: gospelliikunta@tnnky.fi, 044 784 7088
Tiedustelut sisältö: Tampereen NNKY:n Asta Lehtimäki asta.lehtimaki(at)tnnky.fi tekstiviesti: 040 577 1846
Linkki kotisivulle: https://tnnky.fi/
Aineistoa: https://tnnky.fi/hyvinvointia/gospel-lattarit/tanssipaivat-ja-leirit/
Toteuttaja: Tampereen NNKY