Kirkkopolku – taidekasvatusmenetelmä

Takaisin

(2 op)

​​Kirkkopolku on taidekasvatusmalli, jonka tarkoituksena on rikastuttaa koulujen/päiväkotien ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Tämän koulutuksen avulla rakennat ainutlaatuisen, elämyksellisen lasten taidenäyttelyn kotikirkkoosi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 24.-25.1.2022, 7.3.2022 ja 21.11.2022, Turun kristillinen opisto, osallistujan oman seurakunnan kirkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Olisi hyvä, jos yhdeltä seurakunta-alueelta tulisi kaksi osallistujaa.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja ymmärtää kokemuksellisen taideoppimisen mallin mahdollisuudet lapsen itsetuntemuksen vahvistamisessa. Osallistuja hahmottaa kirkkotaiteen ja arkkitehtuurin kulttuurihistoriallisen merkityksen ja yhteyden nykypäivään. Osallistuja osaa soveltaa Kirkkopolku-menetelmää omassa työssään. Osallistuja osaa ohjata lapsiryhmää kirkkotaiteen saloihin.
Lisätietoja: ​​Koulutus koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta sekä omassa työssä tehtävästä taidekasvatustyöskentelystä. Aloitusjaksossa tutustutaan kokemukselliseen taideoppimisen malliin sekä Kirkkopolku-menetelmään teoriassa. Aloitusjaksoon kuuluu FT Liisa Väisäsen luento symboliikasta sekä Kirkkopolku-taidetyöskentely jossakin Turun kirkoista.

Ensimmäinen etätehtävä on perehtyä oman kohdekirkon taiteeseen ja arkkitehtuuriin.

Toisella tapaamiskerralla käydään läpi osallistujien kohdekirkot ja niiden taide sekä ideoidaan mahdollisuuksia toteuttaa Kirkkopolku. Osallistujat saavat myös vinkit yhteistyökoulun ja -päiväkodin kontaktoimiseen.

Toinen etätehtävä on oman Kirkkopolun toteuttaminen.

Kolmas tapaaminen on omien kirkkopolkujen esittely ja koulutuksen yhteenveto.

Kouluttajana toimii Kirkkopolku-menetelmän kehittäjä, opettaja Anna Kaisa Siltanen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 380€ sis. koulutuksen ja lähipäivien lounaan ja kahvit
Täysihoito: Majoitus 33€/yö/hlö/2hh tai 45€/yö/hlö/1hh
Tiedustelut kustannuksista: annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi, 040 6240814
Tiedustelut sisältö: annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi, 040 6240814
Linkki kotisivulle: https://turunkristillinenopisto.fi/
Aineistoa: http://tk-opisto.fi/kurssit
Toteuttaja: Turun kristillinen opisto