Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä

Takaisin

(5 op)
KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​​​Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus?
Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi?Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 6.-8.9. ja 2. jakso 16.-17.11.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja
– osaa jäsentää ja perustella omaa teologista kokonaisnäkemystään kirkon kasvattajana
– osaa tunnistaa ja arvioida menetelmien ja työotteiden soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kirkon kasvatuksessa
– osaa kehittää omaa työtään kirkon kasvatuksen lähtökohtien ja erityispiirteiden mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä hyödyntäen valitsemaansa menetelmää tai työotetta.
Lisätietoja: Huom. Tämä koulutus on yhdistetty aiemmista Kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleista ’Teologia kirkon kasvatuksessa’ ja ’Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä’. Jos olet suorittanut joko toisen tai molemmat aiemmista moduuleista, sinun ei kannata ilmoittautua tähän koulutukseen. Jo suoritetut em. moduulit otetaan huomioon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleina jatkossakin. Jos on suorittanut kolme pakollista moduulia nykyisin vaadittavien kahden sijaan, niin ylimääräisen pakollisen moduulin voi käyttää erityiskoulutuksen valinnaisena moduulina. ​​​Koulutuksen sisältöalueita:
– kirkon kasvatuksen raamatulliset ja teologiset lähtökohdat
– kirkon kasvatus osana elämänkaarta (Polku-toimintamalli)
– kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu
– toimintaympäristön haasteet
– kirkon kasvatukseen soveltuvat menetelmät, niiden arviointi ja kehittäminen reaktiona toimintaympäristön muutokseen.

Koulutukseen kuuluu luettavaa kirjallisuutta, etukäteistehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäopiskelujakson aikana tehtävä kehittämistehtävä.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia (KEK/P), joista tämä on toinen. Toinen on Dialogisuus kirkon työssä. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian erityiskoulutukseen (REK).Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 € /koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 214 € ja 2. jakso 113 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 47 € ja 2. jakso 30 €
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi 0503448613
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja kasvatus