Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus peruutettu.

​​Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus? Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi? Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 11.-13.9.2024 ja 28.-29.11.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja
– osaa jäsentää ja perustella omaa teologista kokonaisnäkemystään kirkon kasvattajana
– osaa tunnistaa ja arvioida menetelmien ja työotteiden soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kirkon kasvatuksessa
– osaa kehittää omaa työtään kirkon kasvatuksen lähtökohtien ja erityispiirteiden mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä hyödyntäen valitsemaansa menetelmää tai työotetta.
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöalueita:– kirkon kasvatuksen lähtökohtia
– kirkon kasvatus osana elämänkaarta (mm. Polku-toimintamalli)
– kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu
– toimintaympäristön haasteet
– kirkon kasvatukseen soveltuvia menetelmiä, niiden arviointia ja kehittämistä reaktiona toimintaympäristön muutokseenKoulutukseen kuuluu etukäteistehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäopiskelujakson aikana tehtävä kehittämistehtävä. Tehtäviin liittyy perehtyminen aihetta syventävään kirjallisuuteen ja orientoitumistehtävä annettujen ohjeiden mukaan.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia (KEK/P), joista tämä on toinen. Toinen on Dialogisuus kirkon työssä. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset. Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian erityiskoulutukseen (REK).

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Aiempia moduuleja ’Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä’ ja ’Teologia kirkon kasvatuksessa’ ei enää ole. Niistä on muodostettu tämä yhdistetty moduuli. Jo suoritetut em. moduulit otetaan huomioon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleina jatkossakin. Jos on suorittanut kolme pakollista moduulia nykyisin vaadittavien kahden sijaan, niin ylimääräisen pakollisen moduulin voi käyttää erityiskoulutuksen valinnaisena moduulina.

Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: 261 €/1. jakso ja 141 €/2. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/1. jakso ja 54 €/2. jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi 050 3448613
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja kasvatus
Arkistointitunnus: KK20230609080830KO001581