Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä

Takaisin

(5 op)
KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus?
Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi?

Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 12.-14.9. ja 2. jakso 10.-11.11.2022 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä mutta voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja
– osaa jäsentää ja perustella omaa teologista kokonaisnäkemystään kirkon kasvattajana
– osaa tunnistaa ja arvioida menetelmien ja työotteiden soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kirkon kasvatuksessa
– osaa kehittää omaa työtään kirkon kasvatuksen lähtökohtien ja erityispiirteiden mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä hyödyntäen valitsemaansa menetelmää tai työotetta.
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöalueita:– kirkon kasvatuksen raamatulliset ja teologiset lähtökohdat
– kirkon kasvatus osana elämänkaarta (kasvun polku ja yhteistyö)
– kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu
– toimintaympäristön haasteet
– kirkon kasvatukseen soveltuvat menetelmät, niiden arviointi ja kehittäminen reaktiona toimintaympäristön muutokseenKoulutukseen kuuluu etukäteistehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäopiskelujakson aikana tehtävä kehittämistehtävä. Tehtäviin liittyy perehtyminen aihetta syventävään kirjallisuuteen ja orientoitumistehtävä annettujen ohjeiden mukaan.Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia (KEK/P), joista tämä on toinen. Toinen on Dialogisuus kirkon työssä. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian erityiskoulutukseen (REK).Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.Aiempia moduuleja ’Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä’ ja ’Teologia kirkon kasvatuksessa’ ei enää ole. Niistä on muodostettu tämä yhdistetty moduuli. Jo suoritetut em. moduulit otetaan huomioon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleina jatkossakin. Jos on suorittanut kolme pakollista moduulia nykyisin vaadittavien kahden sijaan, niin ylimääräisen pakollisen moduulin voi käyttää erityiskoulutuksen valinnaisena moduulina. ​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 198 € ja 2. jakso 105 €
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 42 € ja 2. jakso 27 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi 050 3448613
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat