Kirkon missio – minun tehtäväni

Takaisin

(5 op)
KTE/P Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, pakollinen moduuli, KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle, pakollinen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: I-lähijakso 15.-17.4.2020 Kirkon koulutuskeskuksessa; II-lähijakso 3.-5.11.2020 Kirkon talossa, Eteläranta 8
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kirkon_missio__minun_tehtavani
Osaamistavoitteet: Osaa

– ymmärtää kirkon olemuksen maailmaan lähetettynä yhteisöjä ja oma roolinsa kirkon missiossa

– osaa hahmottaa kirkon mission kokonaisvaltaisen ja kontekstuaalisen luonteen

– osaa kohdata kunnioittavasti, kuuntelevasti ja kutsuvasti lähimmäisiään sekä osallistua työssään rauhan ja sovinnon rakentamiseen

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 70 €
Täysihoito: – 3 pv täysihoito, sis. majoitus + kaikki ateriat = 237 €

– pelkkä ateriapaketti = 75 €

Tiedustelut: Jukka Kääriäinen jukka.kaariainen@evl.fi 040 688 1590
Lisätietoja: Moduuli on Kansainvälisen työn erityiskoulutusten pakollinen moduuli. Koulutus on yhteinen kotimaan kansainvälisen työn tehtävissä toimiville sekä kirkon kansainvälisiin tehtäviin valmistautuville (lähetyskurssi). Sen voi liittää myös ylemmän pastoraalitutkinnon teologiseksi opintokokonaisuudeksi (HOPS). Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/maailmalla
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppani: lähetysjärjestöt