Kirkon missio – minun tehtäväni

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Kirkon olemukseen kuuluva missionaarisuus on noussut viime vuosina strategioihin asti. Mistä siinä on kysymys? Miten lähetystyö liittyy missionaarisuuteen ja kuka lähetystyötä oikein tekee? Koulutuksessa paneudutaan missionaarisuuteen liittyvään, kotimaiseen ja kansainväliseen teologiseen keskusteluun sekä kansainvälisen työn käytäntöihin kirkossamme ja seurakunnissamme.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 13.2. Teams; 8.-10.4. lähiopetus Kirkon talossa, Eteläranta 8, Helsinki; 13.5. Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ​osaa kuvailla kirkkoa käyttäen teologisia käsitteitä
  • tunnistaa erilaisia tapoja ymmärtää kirkon tehtävä maailmassa
  • osaa selittää omin sanoin, mitä tarkoittaa kirkon mission kokonaisvaltaisuus ja kontekstualisuus
  • osaa toimia monikulttuurisissa ja -uskontoisissa konteksteissa
  • osaa kuunnella erilaisissa tilanteissa eri tavalla ajattelevien näkökohtia ja osallistua yhteiseen keskusteluun.
Lisätietoja: ​​Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, jota täydentävät Teams-tapaamiset sekä digitaalisella oppimisalustalla toteutettavat tehtävät. Oppimisalusta avautuu 1.2.2024 ja on käytettävissä 14.6.2024 asti.

Kouluttajina toimivat Kirkon lähetystyön keskuksen asiantuntijat ja vierailevat luennoitsijat. Koulutus on kansainvälisen työn erityiskoulutusten (KTE, 25 op; KTEL, 35 op) pakollinen moduuli sekä yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK, 25 op) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Muut kustannukset: Jokainen vastaa omasta majoituksestaan. Ruokailut maksetaan Kirkon talon ruokalaan. Kahvit ja välipalat tarjoaa Kirkon lähetystyön keskus.
Tiedustelut kustannuksista: vesa.hakkinen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: vesa.hakkinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/ota-yhteytta/kirkkohallituksen-yhteystiedot/ulkoasiain-osasto/kirkon-lahetystyon-keskus
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit: Kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöt
Arkistointitunnus: KK20230505070646KO001499