Kirkon missio – minun tehtäväni

Takaisin

(5 op)
KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Moduuli tuottaa osaamista kirkon kansainväliseen työhön liittyvästä teologisesta keskustelusta sekä tietoa kansainvälisen työn käytännnöistä kirkossamme ja seurakunnissamme.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Muut
Aika ja paikka: 1. Etätapaaminen 8.2.2022. 2. Etäluennot 3.3.2022 3. Lähiopetus 8. 4. Etäluennot 13.9.2022 6. Etätapaaminen 10.11.2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • ymmärtää kirkon olemuksen maailmaan lähetettynä yhteisöjä ja oma roolinsa kirkon missiossa
 • hahmottaa kirkon mission kokonaisvaltaisen ja kontekstuaalisen luonteen
 • kohtaa kunnioittavasti, kuuntelevasti ja kutsuvasti lähimmäisiään
 • osallistuu työssään rauhan ja sovinnon rakentamiseen

Lisätietoja: ​​Koulutus muodostuu itseopiskelusta, lähiopetuksesta sekä etäopetuksesta ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvistä keskustelu ja pohdintatehtävistä. Kurssille voi liittyä missä vaiheessa tahansa, mutta kohta 1. Orientaatio pitää olla suoritettuna ennen muihin jaksoihin liittymistä ja kohta 6. Päätöskeskustelu ja palaute voi suorittaa vasta muiden osioiden jälkeen.

 • Orientaatio (0,2 op): Kirjallisuus ja kirjoitustehtävä sekä etätapaaminen verkossa. Orientaatiovaiheeseen liittyvä kirjallisuus- ja kirjallinen tehtävä tulee olla tehtynä 10.1.2022 mennessä. Etätapaaminen 8.2.2022.
 • Kirkon olemus ja perustehtävä kans​ainvälisesti omassa kirkossamme. Etäluennot ja keskustelut verkossa 3.3.2022
 • Lähiopetus Kirkon talolla, Eteläranta 8. 27.-28.4.2022
  • Kirkon missio: julistusta, palvelua ja vaikuttamistoimintaa
  • Missionaarisen kirkon haasteet globaalisti: jännitteet, kritiikki ja oikeutus
 • Evankeliumin hengelliset, aineelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Etäluennot ja keskustelu verkossa 13.9.2022
 • Kehittämis- tai oppimistehtävä: tilannekohtaisesti neuvotellaan kurssilaisen kanssa (ennen osioita 6.)
 • Päätöskeskustelu ja palaute. Etätapaaminen verkossa 10.11.2022
 • Kouluttajina toimivat Kirkon lähetystyön keskuksen asiantuntijat ja vierailevat luennoitsija.Koulutus on kansainvälisen työn erityiskoulutusten (KTE, 25 op; KTEL, 35 op) pakollinen moduuli sekä yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK, 25 op) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

  Kieli: Suomi Pääkielenä suomi, tarvittaessa apukielenä englanti.
  Täysihoito: Lähijakso toteutetaan Kirkon talolla, Eteläranta 8, Helsinki. Jokainen järjestää itse majoituksen lähiopetuspäivien väliseksi yöksi.
  Muut kustannukset: Matkakulut Helsinkiin.
  Tiedustelut sisältö: vesa.hakkinen@evl.fi
  Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
  Yhteistyökumppanit: Kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöt