Kirkon missio – minun tehtäväni

Takaisin

(5 op)
KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Moduuli tuottaa osaamista kirkon kansainväliseen työhön liittyvästä teologisesta keskustelusta sekä tietoa kansainvälisen työn käytännöistä kirkossamme ja seurakunnissamme.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Uudet työntekijät, Muut
Aika ja paikka: Ohjelman mukaan
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • ​osaa kuvailla kirkkoa käyttäen teologisia käsitteitä
 • tunnistaa erilaisia tapoja ymmärtää kirkon tehtävä maailmassa
 • osaa selittää omin sanoin, mitä tarkoittaa kirkon mission kokonaisvaltaisuus ja kontekstuaalisuus
 • osaa toimia monikulttuurisissa ja -uskontoisissa konteksteissa
 • osaa kuunnella erilaisissa tilanteissa eri tavalla ajattelevien näkökohtia ja osallistua yhteiseen keskusteluun
Lisätietoja: ​Koulutus muodostuu itseopiskelusta, lähiopetuksesta sekä etäopetuksesta ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvistä keskustelu- ja pohdintatehtävistä.

 • Teams -tapaaminen 13.2.2023, klo 10-14; orientaatio
 • Lähitapaaminen 27.-29.3.2023 (Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki)
 • Teams -tapaaminen 22.5.2023, klo 10-14; päätös
 • Itseopiskelutehtävät ilmoitetaan Peda.netissä, jonne ne myös palautetaan. Tästä ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.
 • Kouluttajina toimivat Kirkon lähetystyön keskuksen asiantuntijat ja vierailevat luennoitsija. Koulutus on kansainvälisen työn erityiskoulutusten (KTE, 25 op; KTEL, 35 op) pakollinen moduuli sekä yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK, 25 op) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

  Kieli: Suomi
  Täysihoito: Jokainen järjestää itse majoituksen lähiopetuspäivien väliseksi yöksi.
  Muut kustannukset: Matkakulut Helsinkiin lähijaksolle.
  Tiedustelut kustannuksista: vesa.hakkinen@evl.fi
  Tiedustelut sisältö: minna.hietamaki@evl.fi
  Linkki kotisivulle: https://evl.fi/ota-yhteytta/kirkkohallituksen-yhteystiedot/ulkoasiain-osasto/kirkon-lahetystyon-keskus
  Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
  Yhteistyökumppanit: Kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöt