Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu

Takaisin

(5 op)

​​​​Syvennä monikulttuurista osaamistasi kansainvälisestä diakoniasta, ekumeniasta, uskontodialogista ja kirkon monikulttuurisuustyöstä.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan keskivaiheen kirkollisiin opintoihin, ja se soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​ ​Opiskelija

  • tietää kansainvälisen diakonian, lähetyksen sekä kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä seurakuntatyössä
  • osaa jäsentää ekumeenista keskustelua
  • tuntee uskontoteologian perusmalleja ja osaa soveltaa uskontodialogin periaatteita
  • osaa jäsentää uusimman ajan kirkkohistorian päälinjat
  • tuntee kontekstuaalisen teologian perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet.

Lisätietoja: ​​ Ydinsisällöt:

  • kansainvälinen diakonia, lähetys ja kirkon monikulttuurisuustyö
  • ekumenia
  • uskontodialogi ja uskontoteologia
  • uuden ajan kirkkohistorian päälinjat
  • kontekstuaalinen teologia ja sen soveltamismahdollisuudet. ​

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230804080820KO001594