Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus

Takaisin

(45 op)

​​Johtajat ja lähijohtajat, vastuuhenkilöt ja päättäjät voivat aika ajoin havahtua huomaamaan, että oman työyhteisön tai organisaation uusiutumis- ja kehittämistyössä kaivattaisiin myös hieman toisen tyyppistä ammatillista osaamista kuin organisaation sisältä ja omista resursseista löytyy. Ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja hahmottavat organisaatioilmiöiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia ja toiminnallisia kytkentöjä, monimuotoisuutta ja prosesseja. Ammattilaisia, jotka tunnistavat yhtä lailla kulttuurin ja historian merkityksen kuin sosiaalisten systeemien kyvyn uusiutumiseen, oppimiseen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Ammattilaisia, jotka osaavat tukea yhtä lailla henkilöstöä kuin johtoa, päättäjiä ja yhteistyötahoja kehittämisessä ja kehittymisessä. Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus on valtakunnallisesti arvioitu vaativan erityistehtävän koulutukseksi (NQF taso 6). Kaksivuotisen valmennuksen kautta osallistujat saavat valmiudet toimia organisaatioiden uusiutumisen ja johdon tukena sekä haastavissa tilanteissa että muutoskykyisyyttä vahvistettaessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Papit, Perheneuvojat, Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 11.-13.9., 2. jakso 20.-22.11.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi neljä jaksoa 2024 ja kaksi jaksoa keväällä 2025.
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, jonoon voi ilmoittautua ulla.pyykko@evl.fi . Osallistujat valitaan yhteistyössä hiippakuntien kanssa
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tunnistaa organisaatioiden kehittämishaasteita, jäsentää konsultaatiotilanteen lähtökohtia ja toteutusta, hahmottaa konsultoinnin edellytyksiä ja ennakoi tulevaisuuden vaihtoehtoja
  • ohjaa konsultaatioprosessia arvioiden sen etenemistä yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa
  • soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä konsultointiprosessin ja asiakkaan tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla,
  • osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,
  • tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoyhteistyön mahdollisuuksia tarvittaessa sekä
  • toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, lähijohdon ja johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä, konsultointihankkeissa ja muutosprosesseissa.
  • osaa soveltaa konsultointia ja konsultoivaa työotetta osaamisidentiteettinsä keskeisenä voimavarana

Lisätietoja: ​Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus) soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Johtajana kirkossa (ent.Kirjo II) tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen.

Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin tehtävissä.

Henkilökohtaisten odotusten ja tavoitteiden sekä erityiskoulutuksen painotusten osuvuuden tueksi, kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutusvalintoja/koulutuksen aloitusta.Koulutuskokonaisuuteen sisältyy
– 24 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (7 x 3 pv lähiopiskelujakso ja 1x3pv verkkokoulutusjakso)
– ohjattu etäopiskelu lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristönä käytetty peda.net, käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua, vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana (15 op).
– aidon konsultaatioprosessin organisaatiokonsultoinnin tai omaan työyhteisöön kytkeytyvä kehittämishanke (laajuus 5 op).

Koulutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita sekä kirkon että kirkon ulkopuolisista organisaatioista.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 251 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 79 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykkö@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20220509112557KO001168