Kirkon työelämäpelisäännöt tutuksi

Takaisin

(0,25 op)

​Lomat, leiripäivärahat, matkakorvaukset. Siirtovapaat, arkipyhävapaat ja loman siirtäminen. Saanko palkkaa, jos sairastun? Voinko jäädä kotiin, kun lapsi sairastaa? Voinko saada palkanlisää, jos sijaistan työkaveria? Voidaanko minut määrätä sijaistamaan toiseen seurakuntaan?

Tutustumme kirkon työelämäpelisääntöihin ja käymme läpi oleellisen kirkon viranhaltijan arkeen ja vapaaseen vaikuttavan lainsäädännön sekä tärkeimmät KirVESTES:n pykälät.

Tiedä oikeutesi, velvollisuutesi ja ennen kaikkea mistä saat neuvot ja tuen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Uudet työntekijät, Papit, Kanttorit
Aika ja paikka: 29.8.2024 Pasila
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja tuntee kirkon palvelussuhteiden perusteet, tuntee virkasuhteita koskevat viranhaltijan sekä työnantajan oikeudet ja velvollisuudet ynnä palkkaukseen, vuosilomiin, vapaa-aikaan, tavoitettavuuteen, korvauksiin ja muihin palvelussuhteen ehtoihin liittyvät perusasiat.
Lisätietoja: ​Koulutus järjestetään hybridikoulutuksena Helsingin Pasilassa. Osallistuminen onnistuu myös Teamsin välityksellä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Jäsenille ilmainen, muille 100 €.
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@akiliitot.fi
Tiedustelut sisältö: toimisto@akiliitot.fi
Linkki kotisivulle: https://akiliitot.fi
Aineistoa: https://akiliitot.fi/kirkon-tyoelamapelisaannot-tutuksi-29-8-2024/
Toteuttaja: AKI-liitot ry
Arkistointitunnus: KK20230503093412KO001421