Kirkon työnohjaajakoulutus 2023

Takaisin

(60 op)

​​Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan tehtävään kirkossa. Työnohjaajien avulla kirkossa vahvistetaan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitetään kirkon työtä.

Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä. Koulutus parantaa itsetuntemusta.

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään seitsemän vuotta opiskelujen jälkeistä työkokemusta. Koulutukseen pääseminen edellyttää myös kokemusta työnohjauksesta.

Koulutetusta työnohjaajasta seurakunta saa:

  • työelämäasiantuntijan, jonka osaamista voi hyödyntää työyhteisön sisäisessä kehittämisessä ja sen työelämätaitojen kehittämisessä,
  • työntekijän, joka omassa perustyössään ymmärtää entistä enemmän yksilöön, ryhmiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää näitä taitoja omassa perustyössään.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 20.-22.9., 2. jakso 27.-29.11.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 4 jaksoa vuonna 2024 ja 2 jaksoa vuonna 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä. Koulutukseen voidaan ottaa 21 opiskelijaa.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään,
– ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä,
– osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään,
– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.​
Lisätietoja: ​​Koulutus on tarkoitettu kirkon työntekijöille.Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.
Osallistujat hyväksyvät yhteistyössä Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat.​​​Hakeutumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulu-, ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinnon jälkeistä työkokemusta vaaditaan vähintään seitsemän vuotta. Perusedellytys on työnohjaajalta saatu 40 kerran henkilökohtainen tai 30 kerran ryhmätyönohjaus. Työnohjauskokemus voi muodostua myös useammasta lyhyemmästä työnohjuskokonaisuudesta. Koulutukseen valittavan eduksi luetaan aiemmin suoritetut työnohjausta tukevat koulutusohjelmat. Edellisestä pitkästä koulutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi. Osa ilmoittautuneista kutsutaan valintakoepäivään syksyllä 2022. Valintakoepäivät sijoittuvat ajalle 8.-11.11.2022. Lopullinen koulutusryhmä valitaan arvioitavien joukosta. Valinnan koulutukseen tekee Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä hiippakuntien kanssa.​
Ennen ilmoittautumista valmistaudu seuraavasti:

  • Mikä on ammatti- tai perustutkintosi: nimike ja valmistumisvuosi
  • Selvitä työnohjaajakoulutusta tukevat aiemmat erityiskoulutuksesi: koulutuksen nimi ja valmistumisvuosi
  • Mitkä ovat vakituiset työsuhteesi ennen nykyistä tehtävääsi: työpaikka ja aika
  • Oma saatu työnohjaus: vuosi, tuntimäärä, yksilö- vai ryhmätyönohjaus, työnohjaajan nimi
  • Hanki oman työnantajan suostumus hakeutumiselle
  • Keskustele lähijohtajasi kanssa siitä, millä tavalla hän suhtautuu kolutukseen, joka on laaja ja vie paljon aikaa.
  • Valmistaudu vastaamaan kysymykseen: "Miksi hakeudut työnohjaajakoulutukseen?"

Ilmoittautumisen jälkeen sinulla on vielä mahdollista muokata tietojasi.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: Markku Tynkkynen, markku.tynkkynen@evl.fi, 0503522669
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20220609070441KO001204