Kokeilevaa ekoteologiaa luontokadon aikakaudella

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu.​

Millaista voisi olla kokeileva ekoteologinen ajattelu ja teologian tekeminen? Miten teologiaa sanoitetaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana?  Entä miten teologian tekemiseen vaikuttaa se, että tietoisuus syntyy suhteista paitsi sosiaaliseen, myös luontoympäristöön? Tule oppimaan yhdessä luontolähtöistä teologiaa ja kehittämään teologista ajattelua tarkastelemalla ekologista kriisiä kristinuskon ytimen kautta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 15.3.2024 klo 9–12, verkko. 24.-26.4.2024 STEP-koulutus, Järvenpää. Ryhmätapaamiset lähitapaamisina tai verkossa: 3.5., 30.8., 27.9., 25.10. ja 15.11. klo 9–15. Päätöstyöskentely verkossa 4.12 klo 9–12
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee ekoteologista ajattelua ja osaa soveltaa siitä nousevia näkökulmia työssään
  • osaa kokeilla ja kehittää teologian tekemistä luontolähtöisesti yhdessä seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • tunnistaa uudistavan teologian tarpeen ekologisen kriisin kontekstissa.

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat

  • ekoteologian ajankohtaisia suuntia
  • ekologisten ilmiöiden kuten ilmastokriisin ja luontokadon vaikutus teologian tekemiseen
  • seurakunta kumppanina ja suunnannäyttäjänä ekologisissa kysymyksissä ja käytännöissä
  • luontohengellisyys ja luontolähtöinen seurakuntatyö
  • luomakuntakeskeinen teologia
  • kokeilevan teologian tekeminen yhdessä.

Koulutus sisältää yhden aamupäivän orientoivan tapaamisen verkossa, 3 kaikille yhteistä lähiopiskelupäivää, 5 ryhmätapaamista (klo 9.00–15.00). Ryhmätapaamiset ovat osallistujan valinnan mukaan lähitapaamisina tai verkossa. Koulutuksen lopussa on yhteinen päätöstyöskentely verkossa (klo 9–12). Ryhmätapaamisten vaihtoehtoiset paikkakunnat ovat: Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio/Mikkeli sekä verkko. Lisäksi koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, viisi verkkotallennetta (ryhmätapaamisten teemat ja sisältöorientaatiot), ja omassa työssä toteutettava kokeileva kehittämistehtävä. Koulutuksen asiantuntijoita ovat muun muassa Pauliina Kainulainen, Jussi Holopainen, Tero Matilainen, Suvielise Nurmi, Ilkka Sipiläinen, Vesa Häkkinen, Kati Jansa, Eetu Myllymäki ja Panu Pihkala.
Koulutus on yksi kasvatuksen (KEK) ja yhteisötyön erityiskoulutusten (YTEK) valinnaisia moduuleja. Moduulin voi sisällyttää myös diakonian (DEK), raamattuteologian (REK) ja jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksiin sopimalla siitä etukäteen vastuukouluttajan kanssa (EK/M). Koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 510 €
Täysihoito: 223 €/1hh tai 188 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033356
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230821113527KO001616