Kontekstuaalista teologiaa Suomessa

Takaisin

(3 op)

​​Mitä tekemistä kirkon uskolla on ympäristökysymysten tai talouden kanssa? Sopivatko uskontodialogi ja kirkon lähetystehtävä yhteen? Miksi teologia saa eri muotoja eri puolilla maailmaa? ​Koulutuksessa perehdytään uusimpaan globaaliin teologiaan ja sovelletaan sitä suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin pohtien, mitä voisivat olla lähetystyö ja evankelioiminen 2020-luvun Suomessa. Tilaa saavat myös kiistanalaiset teemat, kuten kristillisen joogan mahdollisuudet ja vapautuksen teologian vaikutukset yhteiskunnallisiin puheenvuoroihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kanttorit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 3.-5.4. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää; lisäksi syksyllä 2024 kaksi Teams-päivää: 2.10. ja 30.10.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tuntee kontekstuaalisen teologian peruskäsitteet ja tunnistaa suomalaisen luterilaisuuden erityisiä kontekstuaalisia piirteitä
  • osaa tulkita Raamatun kertomuksia asettaen ne vuoropuheluun oman aikamme kysymysten kanssa
  • tunnistaa mahdollisuuksia kehittää seurakunnan toimintaa huomioiden suomalaisen uskonnollisuuden muutoksia ja hyödyntäen ekumeenista teologiaa (esim. vapautuksen teologia, ekoteologia, uskontodialogi)

Lisätietoja: ​Koulutus alkaa lähijaksolla 3.-5.4.2024, jota seuraa syksyllä kaksi etäpäivää. Koulutuksen aikana osallistujat laativat omaan työhönsä liittyvän analyysin toimintaympäristöstä sekä suunnitelman liittyen koulutuksessa opitun soveltamiseen. Omakohtaisen työskentelyn tueksi osallistujat jaetaan sparrausryhmiin. Lisäksi osallistujat valitsevat sopimuksen mukaisen määrän luettavaa kirjallisuusluettelosta. Kouluttajina toimivat Jyri Komulainen ja Mika Aspinen, lähijaksolla lisäksi vierailijoita.
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 € koko koulutus
Täysihoito: 261 €/1. lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/1. lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: jyri.komulainen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus