Kontekstuaalista teologiaa Suomessa

Takaisin

(3 op)

​​Mitä tekemistä kirkon uskolla on ympäristökysymysten tai talouden kanssa? Sopivatko uskontodialogi ja kirkon lähetystehtävä yhteen? Miksi teologia saa eri muotoja eri puolilla maailmaa? ​Koulutuksessa perehdytään uusimpaan globaaliin teologiaan ja sovelletaan sitä suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin pohtien, mitä voisivat olla lähetystyö ja evankelioiminen 2020-luvun Suomessa. Tilaa saavat myös kiistanalaiset teemat, kuten kristillisen joogan mahdollisuudet ja vapautuksen teologian vaikutukset yhteiskunnallisiin puheenvuoroihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti, Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kanttorit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 27.-29.3.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää; 29.8. ja 14.9.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä. Jonoon voit ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tuntee kontekstuaalisen teologian peruskäsitteet ja tunnistaa suomalaisen luterilaisuuden erityisiä kontekstuaalisia piirteitä
  • osaa tulkita Raamatun kertomuksia asettaen ne vuoropuheluun oman aikamme kysymysten kanssa
  • tunnistaa mahdollisuuksia kehittää seurakunnan toimintaa huomioiden suomalaisen uskonnollisuuden muutoksia ja hyödyntäen ekumeenista teologiaa (esim. vapautuksen teologia, ekoteologia, uskontodialogi)
Lisätietoja: ​Koulutus alkaa lähijaksolla 27.-29.3.2023, jota seuraa syksyllä kaksi etäpäivää (29.8., 14.9.). Koulutuksen aikana osallistujat laativat omaan työhönsä liittyvän analyysin toimintaympäristöstä sekä suunnitelman liittyen koulutuksessa opitun soveltamiseen. Omakohtaisen työskentelyn tueksi osallistujat jaetaan sparrausryhmiin. Lisäksi osallistujat valitsevat sopimuksen mukaisen määrän luettavaa kirjallisuusluettelosta. Kouluttajina toimivat Jyri Komulainen ja Mika Aspinen. Lisäksi lähijaksolla vierailevat Niko Huttunen, Elina Hellqvist ja Minna Hietamäki.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 €/koko koulutus (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: 214 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 47€/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: jyri.komulainen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus