Kristillinen toipumistyö (Krito-työ) ryhmänohjaajakoulutus

Takaisin

(0,50 op)

​Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaistukiryhmä. Sen menetelmiä ovat omasta elämästä kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmään on valmiit materiaalit. Turvallisilla säännöillä luodaan mahdollisuus jakaa oman elämän kipukohtia luottamuksellisesti. Sääntöjä ovat ehdoton luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan ryhmäläisten kesken ja toisten kuunteleminen ilman neuvomista. Ryhmänvetäjä on samalla myös itse ryhmän jäsen. Krito-ryhmä toimii seurakunnan yhteydessä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Muut, Papit
Aika ja paikka: pe-la 6.-7.9.2024 Vivamo, Lohja
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.7.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: vivamo@sana.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puh.nro, ammattinimike, ruokavalio, majoitus 1-heng. vai 2-heng. huoneessa.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja käynnistää Krito-työn omassa seurakunnassaan.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen teemat: kristillinen toipumisryhmä sielunhoidon välineenä, Krito-ryhmän säännöt toipumisen tukena, ryhmänohjaajan rooli ja tehtävät, kristillinen toipumistyö osana seurakunnan sielunhoitotyötä, työskentely Krito-ryhmässä. Kurssi sisältää luentoja, ryhmäharjoituksen ja purkamisen (yht. 15,5 h).

Käytämme koulutuksessa kirjaa: Lupa tuntea (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen – Kirjapaja 2009). Se on hyvä hankkia ja lukea etukäteen.

Muut lisämateriaalit: Toiveena sisäinen paraneminen (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen – Karas-Sana Oy 2006) Matka valoon – kriisistä voi toipua (Ulla Halttunen, Paula Tähtinen – Karas-Sana Oy 2014)

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 70€
Täysihoito: 101€
Kustannusten lisätiedot: Täysihoitoon sisältyvät liinavaatteet (hintamuutokset mahdollisia). Huom. peruutus 7 pv ennen, muuten osa maksusta peritään.
Tiedustelut kustannuksista: Vivamon loma- ja kurssikeskus, vivamo@sana.fi, puh. 020 768 1760
Tiedustelut sisältö: Merja Lehtinen, merja.lehtinen@sana.fi, 040 778 2863
Linkki kotisivulle: https://www.vivamo.fi
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura
Arkistointitunnus: KK20230425071534KO001334