Kristillinen toipumistyö (Krito-työ) -ryhmänohjaajakoulutus

Takaisin

(0,5 op)

Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaisryhmä. Sen menetelmät ovat omasta elämästä kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmänvetäjä on samalla myös ryhmän jäsen. Krito-ryhmä toimii seurakunnan yhteydessä.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, muut, papit
Aika ja paikka: 6.-7-8 2020 Vivamon leiri- ja kurssikeskus Lohja
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.7.2020
Sähköposti ja puhelin: vivamo@sana.fi, puh. 020 768 1760
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja käynnistää Krito-työn omassa seurakunnassaan.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 70 €
Täysihoito: 96 e (huom! hintamuutokset mahdollisia)
Kustannusten lisätieto: Mikäli peruutus tehdään 1-6 päivää ennen kurssin alkua, ilmoittautuneilta peritään 50% kurssimaksusta. Ilmoittautumattomasta peruutuksesta peritään koko kurssimaksu. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puh.nro, ammattinimike, ruokavalio, majoitus 1-heng. vai 2-heng. huoneessa.
Tiedustelut: Merja Lehtinen merja.lehtinen@sana.fi 040 778 2863
Lisätietoja: Koulutuksen teemat: kristillinen toipumisryhmä sielunhoidon välineenä, Krito-ryhmän säännöt toipumisen tukena, ryhmänohjaajan rooli ja tehtävät, kristillinen toipumistyö osana seurakunnan sielunhoitotyötä, työskentely Krito-ryhmässä. Kurssi sisältää luentoja, ryhmäharjoituksen ja purkamisen (yht. 15,5 h). Itsenäisenä työskentelynä tutustuminen kirjoihin: Toiveena sisäinen paraneminen (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen – Karas-Sana Oy 2006) ja Lupa tuntea (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen – Kirjapaja 2009) sekä Matka valoon – kriisistä voi toipua (Ulla Halttunen, Paula Tähtinen – Karas-Sana Oy 2014)
Linkki kotisivulle: http://kansanraamattuseura.fi
http://krito.fi
http://krito.fi
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura
Yhteistyökumppani: Kristillinen toipumistyö (Krito-työ)