Kulttuuri- ja uskontolukutaito

Takaisin

(5 op)

​Syvennä kulttuuri- ja uskontolukutaidon osaamistasi! Avoimen amk:n koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnoista, katsomuksista ja arvoista, ja haluavat laajentaa kykyään kohdata katsomuksellista erilaisuutta. Koulutuksessa tutkitaan kulttuuri- ja uskontotaustan merkitystä hyvinvoinnille ja yhteisöjen toiminnalle. Lisäksi harjaannutaan erilaisten kulttuuristen ja uskonnollisten ajattelumallien tunnistamiseen sekä uskontojen kohtaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on välineiden ja toimintamallien etsiminen ristiriitatilanteisiin.

Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kanttorit
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tunnistaa kulttuuritaustan, uskon ja uskonnot tärkeäksi osaksi ihmisen hyvinvointia ja yhteiskuntaa
– tuntee joitakin kulttuurisia ja uskonnollisia ajattelumalleja ja perinteitä sekä kykenee vastaanottamaan tietoa itselleen uusista kulttuurisista ja uskonnollisista ilmiöistä
– kunnioittaa ihmisiä, joiden kulttuuri- ja uskontotausta on toisenlainen- ymmärtää kulttuurin ja uskonnon toisiinsa kietoutuneen luonteen ja niiden vaikutukset ihmisten arkeen
– ymmärtää kulttuurien ja uskontojen välisiä sekä kulttuurien ja uskontojen sisäisiä eroja ja yhtäläisyyksiä
– osaa työskennellä monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristöissä
– osaa uskontodialogin periaatteet
– osaa tukea ja rakentaa vahvaa ja yhtenäistä monikulttuurista ja -uskontoista yhteiskuntaa, joka huomioi kaikentaustaiset ihmiset
– tunnistaa vihapuheen ja osaa etsiä ratkaisuja kulttuuritaustaan ja/tai uskontoon liittyvien erontekojen tuottamiin ristiriitatilanteisiin (arki, työtilanteet, sosiaalinen media)

Lisätietoja: ​Ydinsisällöt- erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea- uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa
– kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: KLT01 Kulttuurit ja uskonnot ja KLT02 Uskontolukutaito ja uskontodialogi. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu