Kulttuuri- ja uskontolukutaito

Takaisin

(5 op)

​​Syvennä kulttuuri- ja uskontolukutaidon osaamistasi! Avoimen amk:n koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnoista, katsomuksista ja arvoista, ja haluavat laajentaa kykyään kohdata katsomuksellista erilaisuutta. Koulutuksessa tutkitaan kulttuuri- ja uskontotaustan merkitystä hyvinvoinnille ja yhteisöjen toiminnalle. Lisäksi harjaannutaan erilaisten kulttuuristen ja uskonnollisten ajattelumallien tunnistamiseen sekä uskontojen kohtaamiseen.
Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija

– tunnistaa kulttuuritaustan, uskon ja uskonnot tärkeäksi osaksi ihmisen hyvinvointia ja yhteiskuntaa
– tuntee joitakin kulttuurisia ja uskonnollisia ajattelumalleja ja perinteitä sekä kykenee vastaanottamaan tietoa itselleen uusista kulttuurisista ja uskonnollisista ilmiöistä
– kunnioittaa ihmisiä, joiden kulttuuri- ja uskontotausta on toisenlainen- ymmärtää kulttuurin ja uskonnon toisiinsa kietoutuneen luonteen ja niiden vaikutukset ihmisten arkeen- ymmärtää kulttuurien ja uskontojen välisiä sekä kulttuurien ja uskontojen sisäisiä eroja ja yhtäläisyyksiä
– osaa työskennellä monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristöissä
– osaa uskontodialogin periaatteet
– osaa tukea ja rakentaa vahvaa ja yhtenäistä monikulttuurista ja -uskontoista yhteiskuntaa, joka huomioi kaikentaustaiset ihmiset
– tunnistaa vihapuheen ja osaa etsiä ratkaisuja kulttuuritaustaan ja/tai uskontoon liittyvien erontekojen tuottamiin ristiriitatilanteisiin (arki, työtilanteet, sosiaalinen media).

Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:
– erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea.
Koulutuksessa etsitään toimintamalleja ristiriitatilanteisiin.
​Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: KLT01 Kulttuurit ja uskonnot ja KLT02 Uskontolukutaito ja uskontodialogi. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420071047KO001298