Kulttuuri- ja uskontolukutaito

Takaisin

(5 op)

Syvennä kulttuuri- ja uskontolukutaidon osaamistasi! Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnoista, katsomuksista ja arvoista, ja haluavat laajentaa kykyään kohdata katsomuksellista erilaisuutta. Koulutuksessa tutkitaan kulttuuri- ja uskontotaustan merkitystä hyvinvoinnille ja yhteisöjen toiminnalle. Lisäksi harjaannutaan erilaisten kulttuuristen ja uskonnollisten ajattelumallien tunnistamiseen sekä uskontojen kohtaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on välineiden ja toimintamallien etsiminen ristiriitatilanteisiin. Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen päättyy kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija -tunnistaa kulttuuritaustan, uskon ja uskonnot tärkeäksi osaksi ihmisen hyvinvointia ja yhteiskuntaa -ymmärtää kulttuurin ja uskonnon toisiinsa kietoutuneen luonteen ja niiden vaikutukset ihmisten arkeen -tuntee joitakin kulttuurisia ja uskonnollisia ajattelumalleja ja perinteitä sekä kykenee vastaanottamaan tietoa itselleen uusista kulttuurisista ja uskonnollisista ilmiöistä -ymmärtää kulttuurien ja uskontojen välisiä sekä kulttuurien ja uskontojen sisäisiä eroja -osaa työskennellä monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristössä. -osaa uskontodialogin periaatteet, osaa tukea ja rakentaa vahvaa ja yhtenäistä monikulttuurista ja -uskontoista yhteiskuntaa, joka huomioi kaikentaustaiset ihmiset -tunnistaa vihapuheen ja osaa etsiä ratkaisuja kulttuuritaustaan ja/tai uskontoon liittyvien erontekojen tuottamiin ristiriitatilanteisiin (arki, työtilanteet, sosiaalinen media).
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: KLT01 Kulttuurit ja uskonnot ja KLT02 Uskontolukutaito ja uskontodialogi. Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii kirjallisuuteen perehtymistä sekä kirjallisten tehtävien tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu