Kulttuurinen saavutettavuus ja moninaisen yhteisön rakentaminen

Takaisin

(2 op)

​Kulttuurinen saavutettavuus ja moninaisen yhteisön rakentaminen -valmennus tuottaa osaamista ja tutustuttaa käytännönläheisiin menetelmiin eri kulttuureista tulevien kohtaamisessa, heidän osallisuutensa vahvistamisessa sekä moninaisten yhteisöjen rakentamisessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja osaa toimia ja luottaa itseensä toimiessaan eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, myös ilman yhteistä kieltä.Osallistuja tuntee keinoja toimia ilman yhteistä kieltä.Osallistuja tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja kykenee kyseenalaistamaan niitä itse.Osallistuja hallitsee ja osaa käyttää erilaisia menetelmiä eri kulttuureista tulevien ihmisten osallisuuden tukemiseen.Osallistuja tuntee yhteisön rakentamismenetelmiä ja osaa käyttää niitä eri kulttuureista tulevien kanssa.
Lisätietoja: ​​​Valmennus räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan.Valmennuksessa paneudutaan mukana olevien henkilökohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta, kuinka rakentaa yhteisöä ja toimintaa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Valmennuksessa voidaan sivuta tarpeen mukaan myös traumatietoisuutta mm. pakolaisten kanssa toimiessa. Valmennuksissamme mukana myös aiheen kokemusasiantuntija.Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus maahanmuuttajien kohtaamisesta ja heidän osallisuutensa sekä toimijuutensa vahvistamisesta myös ilman yhteistä kieltä.
Kieli: Suomi Englanti
Tiedustelut kustannuksista: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Tiedustelut sisältö: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Linkki kotisivulle: https://www.hdl.fi/ye-taitokeskus/mika-on-yhdessa-elamisen-taitokeskus/
Toteuttaja: Diakonissalaitos