Kuoronjohtajan työkalupakki 1 ja 2

Takaisin

(0,50 op)

​Kaipaatko uutta intoa ja sisältöä kuorotoimintaan? Haluatko uusia välineitä kuoron motivoituneisuuden ja oman intosi nostattamiseen? Kurssi soveltuu kaikille kuoroja ja lauluryhmiä vetäville. Kuoronjohtajan työkalupakki sisältää johdannon The Intellectual Choir (TIC) -menetelmään, työkaluja kuoron johtamiseen, kuoron ryhmäytymiseen ja kuorolaisten sekä kuoron kehittymiseen. Koulutus soveltuu niin kirkkokuoroja, kamarikuoroja, nuorten kuoroja kuin rytmisiä kuoroja johtaville.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Musiikki
Kohderyhmä: Kanttorit
Aika ja paikka: 7.3.2024 ja 10.10.2024 kello 13-16
Ilmoittautuminen viimeistään: 19.1.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: nina.pakkanen@evl.fi OTSIKOI VIESTI: KUORONJOHTAJAN TYÖKALUPAKKI 2024
Ilmoittautumisen lisätiedot: Otsikoi viesti KUORONJOHTAJAN TYÖKALUPAKKI 2024, kirjoita viestiin laskutustiedot, nimesi ja puhelinnumerosi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee The Intellectual Choir -filosofian lähestymistavat
  • osaa käyttää Vocal Paintingin perusmerkkejä
  • osaa rakentaa omia Ice Breakereita

Lisätietoja: ​Koulutus koostuu kahdesta erillisestä kurssista Kuoronjohtajan työkalupakki 1 ja 2:sta, jotka on suositeltu tehtävän kokonaisuutena. Koulutus tapahtuu yhdessä musisoimalla ja tekemällä sekä havainnollisilla esimerkeillä. Koulutus sisältää ennakko- ja väliajantehtävän. Koulutus toteutetaan Helsingissä, sijainti vahvistetaan syksyn 2023 aikana. Kouluttajana toimii musiikin maisteri Nina Pakkanen sekä mahdollinen ulkopuolinen asiantuntija.

The Intellectual Choir eli TIC on professori Jim Daus Hjernoen luoma filosofia, joka koostuu viidestä eri lähestymistavasta:

  • rytmi ja groove
  • intonaatio ja sävelpuhtaus
  • sointi ja blendaus
  • tunne ja tulkinta
  • esitys ja konsertin suunnittelu

Vocal Painting on yksi TICin työkaluista ja se pohjautuu Sound Painting -enetelmään. Vocal Painting on sanatonta, käsimerkkeihin perustuva symbolimerkkikieli, jolla ohjataan musiikillisia elementtejä ja annetaan musiikillisia impulsseja.

Ice Breakerit ovat harjoituksia, joissa musiikillisten leikkien avulla poistetaan jännitystä, lisätään yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja luodaan turvallinen tila oppia ja kehittyä.

Koulutus soveltuu niin klassista kuin rytmistä musiikkia esittävien kuorojen johtajille.

Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 50 € / kurssipäivä
Täysihoito: Omakustanteinen
Muut kustannukset: Matka- ja majoitus omakustanteisia
Tiedustelut kustannuksista: Kurssimaksu 50 € / kurssi, mahdolliset matka- ja majoituskulut omakustanteisia
Tiedustelut sisältö: nina.pakkanen@evl.fi
Toteuttaja: Helsingin seurakuntayhtymä